شاخص یاب

فورینت مجارستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0035
  • بالاترین قیمت روز:0.0036
  • پایین ترین قیمت روز:0.0035
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0035
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0036
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0035 ریال19:57:11
0.0036 ریال19:22:08
0.0035 ریال18:32:09
0.0036 ریال18:31:09
0.0035 ریال18:30:15
0.0036 ریال18:12:11
0.0035 ریال17:55:09
0.0036 ریال17:54:11
0.0035 ریال17:52:08
نظرات