شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فورینت مجارستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0034
  • بالاترین قیمت روز:0.0034
  • پایین ترین قیمت روز:0.0033
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0034
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.0033
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فورینت مجارستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0034 ریال13:36:17
0.0033 ریال13:35:29
0.0033 ریال13:35:27
0.0034 ریال13:29:14
0.0033 ریال13:28:27
0.0034 ریال13:22:07
0.0033 ریال13:21:19
0.0034 ریال13:17:08
0.0033 ریال13:00:24
0.0033 ریال13:00:24
0.0034 ریال12:59:05
0.0033 ریال12:50:07
0.0033 ریال12:50:07
0.0034 ریال12:49:15
0.0033 ریال12:47:05
0.0034 ریال12:42:15
0.0033 ریال12:35:17
0.0033 ریال12:35:15
0.0034 ریال12:29:04
0.0033 ریال12:15:06
0.0033 ریال12:15:05
0.0034 ریال12:14:15
0.0033 ریال12:13:05
0.0034 ریال12:07:15
0.0033 ریال12:01:06
0.0034 ریال12:00:25
0.0034 ریال12:00:23
0.0033 ریال11:57:05
0.0034 ریال11:50:07
0.0034 ریال11:50:07
0.0033 ریال11:49:14
0.0034 ریال11:43:05
0.0033 ریال11:42:14
0.0034 ریال11:41:04
0.0033 ریال11:39:04
0.0034 ریال11:37:04
0.0033 ریال11:13:04
0.0034 ریال11:11:04
0.0033 ریال10:41:04
0.0034 ریال10:39:04
0.0033 ریال5:50:06
0.0033 ریال5:50:05
0.0034 ریال5:49:14
0.0033 ریال5:43:04
0.0034 ریال5:42:13
0.0033 ریال5:35:15
0.0033 ریال5:35:14
0.0034 ریال5:31:05
0.0033 ریال5:23:04
0.0034 ریال5:22:04
0.0033 ریال1:51:04
0.0034 ریال1:50:06
0.0034 ریال1:50:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات