شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HUF/PHP Ask

  • نرخ فعلی:0.1705
  • بالاترین قیمت روز:0.1708
  • پایین ترین قیمت روز:0.1701
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:0.1701
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک HUF/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HUF/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1705 ریال19:42:37
0.1703 ریال19:21:37
0.1705 ریال18:21:39
0.1706 ریال17:56:43
0.1704 ریال17:21:41
0.1702 ریال16:42:41
0.1703 ریال16:21:38
0.1704 ریال14:56:44
0.1705 ریال14:42:36
0.1706 ریال14:21:47
0.1705 ریال13:56:31
0.1706 ریال13:42:33
0.1707 ریال12:56:37
0.1708 ریال12:42:28
0.1707 ریال12:21:27
0.1705 ریال11:56:30
0.1703 ریال11:42:26
0.1704 ریال11:21:28
0.1703 ریال10:56:25
0.1701 ریال10:42:27
0.1702 ریال9:56:20
0.1703 ریال9:42:21
0.1704 ریال8:56:18
0.1703 ریال6:21:19
0.1702 ریال5:56:21
0.1703 ریال5:42:19
0.1701 ریال3:56:17
0.1702 ریال3:42:17
0.1701 ریال1:21:17
0.1702 ریال0:42:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات