شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
12.3320 12.3320 12.3320 12.3320 2018/06/20 1397/03/30 1397-03-30
12.4390 12.4390 12.4390 12.4390 2018/06/19 1397/03/29 1397-03-29
12.5560 12.5560 12.5560 12.5560 2018/06/15 1397/03/25 1397-03-25
12.64 12.64 12.64 12.64 2018/06/14 1397/03/24 1397-03-24
12.5990 12.5990 12.5990 12.5990 2018/06/12 1397/03/22 1397-03-22
12.6250 12.6250 12.6250 12.6250 2018/06/11 1397/03/21 1397-03-21

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde