شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HRK/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.1491
  • بالاترین قیمت روز:0.1491
  • پایین ترین قیمت روز:0.1489
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.149
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.1489
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک HRK/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HRK/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1491 ریال19:01:26
0.1489 ریال19:00:44
0.1489 ریال19:00:43
0.1491 ریال18:57:19
0.1489 ریال18:56:29
0.1491 ریال18:50:24
0.1491 ریال18:50:24
0.1489 ریال18:49:31
0.1491 ریال18:43:19
0.1489 ریال18:42:31
0.1491 ریال18:36:20
0.1489 ریال18:35:33
0.1489 ریال18:35:32
0.1491 ریال18:29:21
0.1489 ریال18:28:30
0.1491 ریال18:22:21
0.1489 ریال18:21:31
0.1491 ریال18:15:23
0.1491 ریال18:15:23
0.1489 ریال18:14:28
0.1491 ریال18:08:19
0.1489 ریال18:07:33
0.1491 ریال18:01:30
0.1489 ریال18:00:47
0.1489 ریال18:00:47
0.1491 ریال17:57:21
0.1489 ریال17:56:28
0.1491 ریال17:50:27
0.1491 ریال17:50:26
0.1489 ریال17:49:30
0.1491 ریال17:43:22
0.1489 ریال17:42:31
0.1491 ریال17:36:23
0.1489 ریال17:35:32
0.1489 ریال17:35:31
0.1491 ریال17:29:20
0.1489 ریال17:28:32
0.1491 ریال17:22:21
0.1489 ریال17:21:30
0.1491 ریال17:15:22
0.1491 ریال17:15:21
0.1489 ریال17:14:30
0.1491 ریال17:08:19
0.1489 ریال17:07:32
0.1491 ریال17:01:31
0.1489 ریال17:00:52
0.1489 ریال17:00:50
0.1491 ریال16:57:21
0.1489 ریال16:56:29
0.1491 ریال16:50:26
0.1491 ریال16:50:25
0.1489 ریال16:49:32
0.1491 ریال16:43:21
0.1489 ریال16:42:29
0.1491 ریال16:36:23
0.1489 ریال16:35:30
0.1489 ریال16:35:29
0.1491 ریال16:29:20
0.1489 ریال16:28:29
0.1491 ریال16:22:21
0.1489 ریال16:21:31
0.1491 ریال16:15:24
0.1491 ریال16:15:24
0.1489 ریال16:14:27
0.1491 ریال16:08:20
0.1489 ریال16:07:31
0.1491 ریال16:01:25
0.1489 ریال16:00:45
0.1489 ریال16:00:45
0.1491 ریال15:57:21
0.1489 ریال15:56:28
0.1491 ریال15:51:19
0.149 ریال15:50:23
0.149 ریال15:50:22
0.1489 ریال15:49:30
0.149 ریال15:43:18
0.1489 ریال15:42:28
0.149 ریال15:36:20
0.1489 ریال15:35:30
0.1489 ریال15:35:29
0.149 ریال15:29:19
0.1489 ریال15:28:28
0.149 ریال15:22:20
0.1489 ریال15:21:29
0.149 ریال15:15:22
0.149 ریال15:15:22
0.1489 ریال15:14:27
0.149 ریال15:08:18
0.1489 ریال15:07:31
0.149 ریال15:01:24
0.1489 ریال15:00:41
0.1489 ریال15:00:40
0.149 ریال14:57:18
0.1489 ریال14:56:26
0.149 ریال14:50:25
0.149 ریال14:50:24
0.1489 ریال14:49:30
0.149 ریال14:43:21
0.1489 ریال14:42:27
0.149 ریال14:36:20
0.1489 ریال14:35:30
0.1489 ریال14:35:29
0.149 ریال14:29:17
0.1489 ریال14:28:30
0.149 ریال14:22:20
0.1489 ریال14:21:27
0.149 ریال14:15:21
0.149 ریال14:15:20
0.1489 ریال14:14:24
0.149 ریال14:08:17
0.1489 ریال14:07:29
0.149 ریال14:01:21
0.1489 ریال14:00:43
0.1489 ریال14:00:43
0.149 ریال13:57:17
0.1489 ریال13:56:25
0.149 ریال13:50:22
0.149 ریال13:50:21
0.1489 ریال13:49:26
0.149 ریال13:43:16
0.1489 ریال13:42:27
0.149 ریال13:36:17
0.1489 ریال13:35:29
0.1489 ریال13:35:27
0.149 ریال13:29:14
0.1489 ریال13:28:27
0.149 ریال13:22:07
0.1489 ریال13:21:19
0.149 ریال13:15:09
0.149 ریال13:15:08
0.1489 ریال13:14:17
0.149 ریال13:08:06
0.1489 ریال13:07:17
0.149 ریال13:01:07
0.1489 ریال13:00:24
0.1489 ریال13:00:24
0.149 ریال12:57:05
0.1489 ریال12:56:15
0.149 ریال12:50:07
0.149 ریال12:50:07
0.1489 ریال12:49:15
0.149 ریال12:43:04
0.1489 ریال12:42:15
0.149 ریال12:36:04
0.1489 ریال12:35:17
0.1489 ریال12:35:15
0.149 ریال12:29:04
0.1489 ریال12:28:15
0.149 ریال12:22:04
0.1489 ریال12:21:16
0.149 ریال12:15:06
0.149 ریال12:15:05
0.1489 ریال12:14:15
0.149 ریال12:11:04
0.1489 ریال11:26:04
0.149 ریال11:22:05
0.1489 ریال11:21:15
0.149 ریال11:15:05
0.149 ریال11:15:05
0.1489 ریال11:14:13
0.149 ریال11:08:05
0.1489 ریال11:07:14
0.149 ریال11:01:06
0.1489 ریال11:00:26
0.1489 ریال11:00:26
0.149 ریال10:57:04
0.1489 ریال10:56:14
0.149 ریال10:50:07
0.149 ریال10:50:06
0.1489 ریال10:49:13
0.149 ریال10:43:04
0.1489 ریال10:42:14
0.149 ریال10:36:04
0.1489 ریال10:35:15
0.1489 ریال10:35:14
0.149 ریال10:29:04
0.1489 ریال10:28:15
0.149 ریال10:22:05
0.1489 ریال10:21:13
0.149 ریال10:15:06
0.149 ریال10:15:04
0.1489 ریال10:14:13
0.149 ریال10:08:04
0.1489 ریال10:07:15
0.149 ریال10:01:05
0.1489 ریال10:00:24
0.1489 ریال10:00:23
0.149 ریال9:57:04
0.1489 ریال9:56:13
0.149 ریال9:50:06
0.149 ریال9:50:06
0.1489 ریال9:49:14
0.149 ریال9:43:04
0.1489 ریال9:42:13
0.149 ریال9:36:04
0.1489 ریال9:35:15
0.1489 ریال9:35:14
0.149 ریال9:29:04
0.1489 ریال9:28:14
0.149 ریال9:22:04
0.1489 ریال9:21:13
0.149 ریال9:15:05
0.149 ریال9:15:05
0.1489 ریال9:14:12
0.149 ریال9:08:04
0.1489 ریال9:07:13
0.149 ریال9:01:06
0.1489 ریال9:00:20
0.1489 ریال9:00:20
0.149 ریال8:57:04
0.1489 ریال8:56:13
0.149 ریال8:50:06
0.149 ریال8:50:05
0.1489 ریال8:49:14
0.149 ریال8:43:04
0.1489 ریال8:42:13
0.149 ریال8:36:04
0.1489 ریال8:35:15
0.1489 ریال8:35:14
0.149 ریال8:29:04
0.1489 ریال8:28:14
0.149 ریال8:22:04
0.1489 ریال8:21:13
0.149 ریال8:15:05
0.149 ریال8:15:04
0.1489 ریال8:14:14
0.149 ریال8:08:03
0.1489 ریال8:07:13
0.149 ریال8:01:06
0.1489 ریال8:00:19
0.1489 ریال8:00:19
0.149 ریال7:57:04
0.1489 ریال7:56:12
0.149 ریال7:51:04
0.1489 ریال7:46:05
0.149 ریال7:43:04
0.1489 ریال7:42:13
0.149 ریال7:36:03
0.1489 ریال7:35:14
0.1489 ریال7:35:13
0.149 ریال7:29:04
0.1489 ریال7:28:13
0.149 ریال7:22:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات