شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HOT/USD liqui

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0013 0.0013 0.0015 0.0015 2019/01/27 1397/11/07 1397-11-07

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص HOT/USD liqui