شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

HKD/PHP Ask

  • نرخ فعلی:6.4821
  • بالاترین قیمت روز:6.4903
  • پایین ترین قیمت روز:6.4664
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.4716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:6.4737
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0084

نمودار کندل استیک HKD/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک HKD/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.4821 ریال6:56:18
6.4836 ریال6:42:19
6.4903 ریال6:21:21
6.4879 ریال5:56:21
6.4778 ریال5:42:19
6.473 ریال5:21:22
6.4729 ریال4:56:17
6.4664 ریال4:42:19
6.4816 ریال4:21:19
6.4821 ریال3:56:18
6.4836 ریال3:42:19
6.4845 ریال3:21:18
6.4848 ریال2:56:18
6.4842 ریال2:42:18
6.4844 ریال1:42:18
6.4806 ریال1:21:18
6.4779 ریال0:56:16
6.4767 ریال0:42:17
6.4716 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات