Hang Seng

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 332.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 371.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,448.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43%