کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

Hang Seng

  • نرخ فعلی:28202.14
  • بالاترین قیمت روز:28262
  • پایین ترین قیمت روز:27498.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:699.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:28,262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:27,498.77
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:703.37

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار کندل استیک Hang Seng در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,202.14 ریال17:34:14
28,178.5 ریال17:33:50
28,202.14 ریال17:04:13
28,178.5 ریال17:03:51
28,202.14 ریال16:33:17
28,178.5 ریال16:33:11
28,202.14 ریال16:04:15
28,178.5 ریال16:03:38
28,202.14 ریال15:36:15
28,178.5 ریال15:35:35
28,202.14 ریال15:04:15
28,178.5 ریال15:04:07
28,202.14 ریال14:35:15
28,178.5 ریال14:34:22
28,202.14 ریال14:05:20
28,178.5 ریال14:04:56
28,202.14 ریال13:35:17
28,178.5 ریال13:34:50
28,202.14 ریال13:29:18
28,177.5 ریال13:05:21
28,178.5 ریال13:05:08
28,177.5 ریال12:35:17
28,178.5 ریال12:34:39
28,177.5 ریال12:30:28
28,179 ریال12:29:16
28,180 ریال12:28:22
28,178.5 ریال12:27:21
28,181.5 ریال12:26:16
28,182.5 ریال12:25:22
28,180.5 ریال12:24:19
28,182 ریال12:23:17
28,176.5 ریال12:22:16
28,181 ریال12:20:22
28,169.5 ریال12:19:19
28,171 ریال12:18:15
28,173 ریال12:17:17
28,162.5 ریال12:16:17
28,163.5 ریال12:15:18
28,178 ریال12:14:18
28,180 ریال12:13:18
28,179 ریال12:12:16
28,178 ریال12:11:14
28,184.5 ریال12:10:20
28,186.5 ریال12:09:19
28,176 ریال12:08:15
28,166.5 ریال12:07:14
28,140.5 ریال12:06:24
28,168.5 ریال12:06:17
28,171 ریال12:05:22
28,168 ریال12:04:18
28,161 ریال12:03:19
28,163.5 ریال12:02:16
28,169.5 ریال12:01:25
28,155.5 ریال12:00:27
28,151.5 ریال11:59:16
28,151 ریال11:58:15
28,142.5 ریال11:57:17
28,145.5 ریال11:56:15
28,141 ریال11:55:19
28,144 ریال11:54:16
28,145 ریال11:53:16
28,143.5 ریال11:52:16
28,139 ریال11:51:18
28,143.5 ریال11:50:21
28,148 ریال11:49:17
28,147 ریال11:48:16
28,144.5 ریال11:47:15
28,153 ریال11:46:16
28,140.5 ریال11:45:18
28,138 ریال11:44:14
28,137 ریال11:43:16
28,144 ریال11:42:16
28,140 ریال11:41:17
28,136.5 ریال11:40:20
28,146 ریال11:39:16
28,151 ریال11:38:14
28,152 ریال11:37:21
28,148.5 ریال11:36:16
28,151 ریال11:35:18
28,142 ریال11:34:48
28,152 ریال11:34:16
28,141.5 ریال11:33:20
28,140.5 ریال11:32:16
28,145.5 ریال11:31:19
28,128 ریال11:30:25
28,131.5 ریال11:29:17
28,130 ریال11:28:15
28,128.5 ریال11:27:17
28,138 ریال11:26:15
28,141 ریال11:25:17
28,144 ریال11:24:16
28,140.5 ریال11:23:13
28,148.5 ریال11:22:15
28,149.5 ریال11:21:16
28,158.5 ریال11:20:16
28,148.5 ریال11:19:16
28,153 ریال11:18:14
28,147.5 ریال11:17:15
28,135.5 ریال11:16:17
28,141 ریال11:15:16
28,154 ریال11:14:15
28,155 ریال11:13:17
28,141.5 ریال11:12:15
28,137.5 ریال11:11:14
28,132.5 ریال11:10:15
28,137 ریال11:09:16
28,141 ریال11:08:14
28,139 ریال11:07:13
28,142 ریال11:06:14
28,145.5 ریال11:05:17
28,147.5 ریال11:04:16
28,144.5 ریال11:03:58
28,156 ریال11:03:15
28,151.5 ریال11:02:17
28,149 ریال11:01:22
28,144 ریال11:00:23
28,153 ریال10:59:13
28,150 ریال10:58:14
28,142.5 ریال10:57:15
28,146.5 ریال10:56:15
28,149.5 ریال10:55:15
28,142.5 ریال10:54:14
28,141.5 ریال10:53:13
28,155.5 ریال10:52:13
28,159.5 ریال10:51:16
28,168 ریال10:50:17
28,158.5 ریال10:49:15
28,157 ریال10:48:14
28,150 ریال10:47:15
28,149.5 ریال10:46:14
28,148.5 ریال10:45:17
28,142.5 ریال10:44:13
28,147.5 ریال10:43:18
28,144.5 ریال10:42:15
28,149.5 ریال10:41:14
28,156 ریال10:40:16
28,163 ریال10:39:16
28,168 ریال10:38:14
28,159 ریال10:37:15
28,156 ریال10:36:15
28,164 ریال10:35:14
28,162.5 ریال10:34:13
28,157.5 ریال10:33:15
28,165 ریال10:33:12
28,171 ریال10:32:15
28,163.5 ریال10:31:17
28,165.5 ریال10:30:19
28,170 ریال10:29:13
28,171 ریال10:28:15
28,173 ریال10:27:13
28,165 ریال10:26:13
28,161 ریال10:25:15
28,172 ریال10:24:14
28,171 ریال10:23:13
28,165 ریال10:22:13
28,163 ریال10:21:14
28,177 ریال10:20:15
28,172.5 ریال10:19:15
28,162.5 ریال10:18:13
28,171 ریال10:17:13
28,172 ریال10:16:13
28,162 ریال10:15:14
28,158 ریال10:14:13
28,155 ریال10:13:14
28,146.5 ریال10:12:13
28,149 ریال10:11:12
28,146 ریال10:10:17
28,133 ریال10:09:15
28,144.5 ریال10:08:11
28,155 ریال10:07:12
28,147.5 ریال10:06:12
28,154.5 ریال10:05:14
28,156 ریال10:04:14
28,181 ریال10:03:21
28,163.5 ریال10:03:15
28,171 ریال10:02:15
28,170.5 ریال10:01:17
28,174.5 ریال10:00:20
28,190.5 ریال9:59:13
28,196.5 ریال9:58:13
28,178.5 ریال9:57:13
28,179 ریال9:56:13
28,183.5 ریال9:55:14
28,195 ریال9:54:13
28,187.5 ریال9:53:12
28,195 ریال9:52:13
28,192 ریال9:51:13
28,180.5 ریال9:50:15
28,173.5 ریال9:49:13
28,163.5 ریال9:48:12
28,168 ریال9:47:12
28,174 ریال9:46:12
28,173 ریال9:45:15
28,181 ریال9:44:12
28,182 ریال9:43:13
28,187 ریال9:42:13
28,175.5 ریال9:41:15
28,164.5 ریال9:40:15
28,171.5 ریال9:39:12
28,181 ریال9:38:12
28,181.5 ریال9:37:14
28,165.5 ریال9:36:12
28,162 ریال9:35:13
28,165 ریال9:34:12
28,148.5 ریال9:33:26
28,167.5 ریال9:33:13
28,169.5 ریال9:32:13
28,168 ریال9:31:14
28,159.5 ریال9:30:15
28,148.5 ریال8:34:13
28,147.5 ریال8:33:17
28,148.5 ریال8:30:18
28,150.5 ریال8:29:13
28,157.5 ریال8:28:12
28,161 ریال8:27:13
28,145.5 ریال8:26:12
28,151 ریال8:25:15
28,148.5 ریال8:24:13
28,143.5 ریال8:23:12
28,145.5 ریال8:21:12
28,153 ریال8:20:13
28,152 ریال8:19:11
28,161 ریال8:18:12
28,163 ریال8:17:12
28,161 ریال8:16:11
28,160 ریال8:15:13
28,159 ریال8:12:13
28,151 ریال8:11:12
28,153 ریال8:10:13
28,152 ریال8:09:11
28,156.5 ریال8:07:11
28,153.5 ریال8:06:12
28,161 ریال8:05:12
28,166 ریال8:04:13
28,162 ریال8:03:11
27,498.77 ریال8:02:49
28,159.5 ریال8:02:12
28,163 ریال8:01:15
28,163.5 ریال8:00:16
28,167 ریال7:59:12
28,162.5 ریال7:58:11
28,166 ریال7:57:11
28,170 ریال7:56:11
28,171 ریال7:55:12
28,169 ریال7:54:12
28,170.5 ریال7:53:11
28,164.5 ریال7:52:10
28,163.5 ریال7:51:11
28,156.5 ریال7:50:13
28,146.5 ریال7:49:12
28,143.5 ریال7:48:11
28,161 ریال7:47:11
28,149 ریال7:46:12
28,142 ریال7:45:12
28,137.5 ریال7:44:11
28,144.5 ریال7:43:11
28,159.5 ریال7:42:11
28,147.5 ریال7:41:11
28,152 ریال7:40:12
28,157 ریال7:39:12
28,148 ریال7:38:15
28,151 ریال7:37:12
28,137 ریال7:36:10
28,131.5 ریال7:35:11
28,125.5 ریال7:34:11
27,498.77 ریال7:33:39
28,109 ریال7:33:11
28,127 ریال7:32:11
28,115.5 ریال7:31:12
28,114.5 ریال7:30:14
28,124.5 ریال7:29:11
28,134 ریال7:28:12
28,135 ریال7:27:12
28,154 ریال7:26:11
28,160 ریال7:25:12
28,169 ریال7:23:10
28,160.5 ریال7:22:12
28,171.5 ریال7:21:11
28,158.5 ریال7:20:13
28,161 ریال7:19:12
28,166.5 ریال7:18:11
28,185 ریال7:17:11
28,177 ریال7:16:12
28,172 ریال7:15:13
28,173.5 ریال7:13:12
28,164 ریال7:12:11
28,156 ریال7:11:11
28,168.5 ریال7:10:12
28,178.5 ریال7:09:12
28,161.5 ریال7:08:11
28,148.5 ریال7:07:11
28,143.5 ریال7:06:13
28,176.5 ریال7:05:12
28,198 ریال7:04:12
27,498.77 ریال7:03:42
28,183.5 ریال7:03:11
28,168 ریال7:02:12
28,160 ریال7:01:13
28,162 ریال7:00:17
28,162.5 ریال6:59:11
28,154 ریال6:58:11
28,159 ریال6:57:11
28,150 ریال6:56:11
28,149 ریال6:55:12
28,165.5 ریال6:53:10
28,151.5 ریال6:52:31
28,154 ریال6:51:30
28,139.5 ریال6:50:28
28,157 ریال6:49:30
28,146 ریال6:48:29
28,150 ریال6:47:34
28,137 ریال6:46:42
28,149 ریال6:45:59
28,140.5 ریال6:44:41
28,117.5 ریال6:43:37
28,102.5 ریال6:42:33
28,111 ریال6:41:27
28,118 ریال6:40:23
28,103.5 ریال6:39:29
28,100.5 ریال6:38:30
27,498.77 ریال6:37:53
28,116.5 ریال6:37:43
28,117.5 ریال6:36:24
28,132.5 ریال6:35:37
28,152 ریال6:34:35
28,163 ریال6:33:35
28,145 ریال6:32:32
28,136.5 ریال6:31:33
28,163 ریال6:30:47
28,117 ریال6:29:42
28,082 ریال6:28:37
28,035.5 ریال6:27:31
28,048.5 ریال6:26:32
28,060.5 ریال6:25:29
28,076.5 ریال6:24:26
28,088 ریال6:23:33
28,081 ریال6:22:32
28,078 ریال6:21:33
28,048 ریال6:20:36
28,091.5 ریال6:19:33
28,083.5 ریال6:18:38
28,108.5 ریال6:17:35
28,115.5 ریال6:16:36
28,114.5 ریال6:15:44
28,135.5 ریال6:14:33
28,140.5 ریال6:13:38
28,170 ریال6:12:38
28,138.5 ریال6:11:17
28,114 ریال6:10:18
27,498.77 ریال6:09:52
28,150 ریال6:09:36
28,157 ریال6:08:21
28,172 ریال6:07:41
28,227 ریال6:06:54
28,214 ریال6:05:46
28,200 ریال6:04:40
28,149.5 ریال6:03:43
28,197 ریال6:02:49
28,205 ریال6:01:42
28,262 ریال6:00:57
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات