صفحات مرتبط

Hang Seng

  • سکه فروشان مجاز31414.52
  • بالاترین قیمت روز:31982
  • پایین ترین قیمت روز:31414
  • بیشترین مقدار نوسان روز:159.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:31,885
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۱:۲۲
  • نرخ روز گذشته:31,549.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:135.41

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
31,414.52 ریال12:31:22
31,414 ریال11:31:47
31,419.5 ریال11:19:25
31,546 ریال11:01:43
31,533 ریال10:56:00
31,533.5 ریال10:49:25
31,641 ریال10:31:20
31,633 ریال10:25:12
31,553 ریال10:19:22
31,589 ریال10:07:12
31,706 ریال10:01:55
31,739.5 ریال9:49:49
31,899 ریال9:37:18
31,886.5 ریال9:31:20
31,892.5 ریال9:25:51
31,913 ریال9:19:16
31,917 ریال9:13:26
31,909 ریال9:07:48
31,928 ریال9:01:20
31,950 ریال8:55:51
31,965 ریال8:37:18
31,975 ریال8:31:08
31,982 ریال7:31:27
31,976 ریال7:25:39
31,972 ریال7:19:16
31,949 ریال7:13:40
31,946 ریال7:07:15
31,944 ریال7:01:51
31,948 ریال6:55:43
31,960 ریال6:49:59
31,948 ریال6:43:23
31,982 ریال6:37:17
31,941 ریال6:25:37
31,942 ریال6:19:12
31,945 ریال6:13:19
31,931.5 ریال6:07:18
31,905.5 ریال6:01:52
31,921 ریال5:55:11
31,957 ریال5:49:33
31,936 ریال5:43:26
31,949 ریال5:37:13
31,912 ریال5:31:53
31,825.5 ریال5:19:38
31,857 ریال5:13:24
31,837 ریال5:07:22
31,885 ریال5:01:36
نظرات