کالایاب
شاخص یاب

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
13.24 13.24 13.24 13.24 2018/07/03 1397/04/12 1397-04-12

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY