آبشده بنکداری

  • نرخ فعلی:5,193,000
  • بالاترین قیمت روز:5,194,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,192,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:519,300
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:519,400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:899.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,673,600

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
519,300 ریال0:11:21
519,200 ریال0:09:01
519,300 ریال0:08:01
519,400 ریال0:06:01
519,300 ریال0:04:31
519,400 ریال0:01:31
519,300 ریال0:00:47
نظرات