آبشده شنبه ای

  • نرخ فعلی:5,262,000
  • بالاترین قیمت روز:5,263,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,261,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:526,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:526,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:899.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,735,700

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
526,200 ریال0:11:21
526,100 ریال0:09:01
526,200 ریال0:08:01
526,300 ریال0:06:01
526,200 ریال0:04:31
526,300 ریال0:01:31
526,200 ریال0:00:47
نظرات