مثقال / حواله جهانی

  • نرخ فعلی:5,260,570
  • بالاترین قیمت روز:5,261,390
  • پایین ترین قیمت روز:5,259,350
  • بیشترین مقدار نوسان روز:122
  • درصد بیشترین نوسان روز:900%
  • نرخ بازگشایی بازار:526,057
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۲۵
  • نرخ روز گذشته:526,017
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:900.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,734,553

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
526,057 ریال0:25:01
526,017 ریال0:24:31
526,057 ریال0:24:01
526,017 ریال0:23:42
526,057 ریال0:23:31
526,017 ریال0:22:21
526,057 ریال0:22:11
525,976 ریال0:20:31
526,017 ریال0:18:11
526,057 ریال0:17:41
525,935 ریال0:16:01
526,017 ریال0:15:01
525,976 ریال0:13:42
526,017 ریال0:12:41
526,057 ریال0:11:01
526,017 ریال0:09:01
526,057 ریال0:08:41
526,098 ریال0:08:11
526,139 ریال0:08:01
526,017 ریال0:07:01
525,976 ریال0:06:01
526,017 ریال0:03:01
526,057 ریال0:02:22
526,017 ریال0:01:01
526,057 ریال0:00:47
نظرات