مثقال / حواله جهانی

  • نرخ فعلی:5,560,160
  • بالاترین قیمت روز:5,561,450
  • پایین ترین قیمت روز:5,558,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17,200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,561,450
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۱۹
  • نرخ روز گذشته:5,559,730
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:430

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,560,160 ریال3:19:05
5,560,590 ریال3:18:07
5,561,020 ریال3:16:37
5,560,590 ریال3:15:51
5,560,160 ریال3:15:41
5,560,590 ریال3:14:47
5,559,730 ریال3:13:13
5,559,300 ریال3:11:06
5,558,870 ریال3:10:50
5,559,300 ریال3:10:36
5,558,870 ریال3:09:38
5,558,430 ریال3:07:33
5,558,000 ریال3:03:37
5,558,430 ریال3:02:50
5,558,000 ریال3:02:36
5,558,430 ریال3:02:07
5,558,000 ریال2:58:34
5,558,430 ریال2:56:32
5,558,000 ریال2:52:18
5,558,430 ریال2:51:48
5,558,870 ریال2:51:21
5,559,300 ریال2:50:08
5,559,730 ریال2:47:55
5,559,300 ریال2:47:46
5,560,160 ریال2:46:20
5,560,590 ریال2:43:39
5,561,020 ریال2:43:23
5,560,590 ریال2:41:57
5,560,160 ریال2:41:28
5,560,590 ریال2:40:45
5,560,160 ریال2:40:31
5,559,730 ریال2:38:37
5,559,300 ریال2:37:48
5,558,870 ریال2:37:34
5,559,300 ریال2:37:05
5,559,730 ریال2:36:48
5,559,300 ریال2:36:07
5,559,730 ریال2:34:38
5,559,300 ریال2:34:10
5,559,730 ریال2:33:40
5,559,300 ریال2:33:25
5,559,730 ریال2:33:21
5,559,300 ریال2:32:38
5,560,590 ریال2:32:24
5,559,730 ریال2:31:54
5,560,590 ریال2:31:34
5,561,450 ریال2:31:19
5,561,020 ریال2:31:11
5,559,730 ریال2:30:00
5,561,450 ریال2:29:37
نظرات