شاخص یاب

مثقال / بر مبنای سکه

  • نرخ فعلی:20,072,000
  • بالاترین قیمت روز:20,205,000
  • پایین ترین قیمت روز:20,050,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,100,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.66%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,095,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:20,262,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.95%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:190,000

نمودار کندل استیک مثقال / بر مبنای سکه در روز جاری

نمودار کندل استیک مثقال / بر مبنای سکه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20,072,000 ریال13:46:14
20,117,000 ریال13:39:11
20,095,000 ریال13:33:48
20,139,000 ریال13:15:09
20,161,000 ریال13:10:18
20,139,000 ریال13:06:14
20,161,000 ریال13:05:42
20,139,000 ریال13:02:27
20,117,000 ریال13:01:54
20,095,000 ریال12:57:19
20,072,000 ریال12:50:50
20,050,000 ریال11:59:32
20,095,000 ریال11:54:41
20,117,000 ریال11:51:42
20,139,000 ریال11:49:31
20,205,000 ریال11:34:56
20,095,000 ریال11:30:21
نظرات