کالایاب
شاخص یاب

مثقال / بر مبنای سکه

  • نرخ فعلی:19,454,100
  • بالاترین قیمت روز:19,454,100
  • پایین ترین قیمت روز:18,862,300
  • بیشترین مقدار نوسان روز:251,800
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:18,862,300
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۸:۳۱
  • نرخ روز گذشته:18,866,800
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:587,300

نمودار کندل استیک مثقال / بر مبنای سکه در روز جاری

نمودار کندل استیک مثقال / بر مبنای سکه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,454,100 ریال17:28:31
19,432,100 ریال17:21:57
19,423,200 ریال17:16:40
19,387,900 ریال17:10:07
19,396,700 ریال17:08:20
19,387,900 ریال16:57:22
19,401,100 ریال16:55:10
19,396,700 ریال16:54:44
19,392,300 ریال16:53:52
19,418,800 ریال16:47:11
19,299,600 ریال15:54:05
19,321,600 ریال15:50:57
19,145,000 ریال14:58:18
19,167,100 ریال14:45:07
19,105,200 ریال14:39:12
19,109,700 ریال14:27:39
19,114,100 ریال14:16:54
18,862,300 ریال11:00:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات