کالایاب
شاخص یاب

GNT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.06
  • بالاترین قیمت روز:0.0602
  • پایین ترین قیمت روز:0.0594
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0595
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0593
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GNT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06 ریال1:27:06
0.0602 ریال1:25:05
0.0602 ریال1:25:04
0.0599 ریال1:23:04
0.0597 ریال1:13:04
0.0595 ریال1:09:07
0.0596 ریال1:07:04
0.0595 ریال0:49:04
0.0594 ریال0:47:03
0.0595 ریال0:45:09
0.0595 ریال0:45:08
0.0594 ریال0:43:04
0.0595 ریال0:29:04
0.0594 ریال0:23:03
0.0595 ریال0:04:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات