شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GHS/ZAR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.6255 14.6255 14.6575 14.6498 (0.16%) 0.0237 ۰۲:۵۱:۰۷
سدی غنا / دلار 0.1838 0.1818 0.1844 0.1835 (0%) 0 ۰۲:۳۱:۰۸
AED/ZAR 3.9951 3.9951 3.9951 3.9951 (0.72%) 0.0288 ۱۵:۰۶:۱۷
AUD/ZAR 0 10.0052 10.0052 10.0052 (0%) 0 ۱ آبان
ARS/ZAR 0 0.2487 0.2487 0.2487 (0%) 0 ۱ آبان
BRL/ZAR 0 3.5752 3.5752 3.5752 (0%) 0 ۱ آبان
BWP/ZAR 0 1.3469 1.3469 1.3469 (0%) 0 ۱ آبان
CAD/ZAR 0 11.1576 11.1576 11.1576 (0%) 0 ۱ آبان
CHF/ZAR 14.8425 14.8425 14.8425 14.8425 (1.1%) 0.1634 ۱۵:۰۶:۱۷
CNY/ZAR 0 2.0638 2.0638 2.0638 (0%) 0 ۱ آبان
DKK/ZAR 0 2.1761 2.1761 2.1761 (0%) 0 ۱ آبان
EUR/ZAR 16.3451 16.3451 16.3451 16.3451 (0.97%) 0.1578 ۱۵:۰۶:۱۷
GHS/EUR 0 0.1641 0.1641 0.1641 (0%) 0 ۱ آبان
GBP/ZAR 19.0011 19.0011 19.0011 19.0011 (0.96%) 0.1828 ۱۵:۰۶:۱۷
HKD/ZAR 0 1.8706 1.8706 1.8706 (0%) 0 ۱ آبان
INR/ZAR 0 0.2068 0.2068 0.2068 (0%) 0 ۱ آبان
JPY/ZAR 0 0.1353 0.1353 0.1353 (0%) 0 ۱ آبان
KRW/ZAR 0 1.2536 1.2536 1.2536 (0%) 0 ۱ آبان
MXN/ZAR 0 0.7722 0.7722 0.7722 (0%) 0 ۲۹ مهر
MYR/ZAR 0 3.5129 3.5129 3.5129 (0%) 0 ۱ آبان
NOK/ZAR 0 1.6181 1.6181 1.6181 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/ZAR 0 9.4565 9.4565 9.4565 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/ZAR 0 0.2692 0.2702 0.2699 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ZAR 0 3.8763 3.8904 3.8855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ZAR 0 0.2293 0.2293 0.2293 (0%) 0 ۱ آبان
SAR/ZAR 0 3.8309 3.8456 3.8416 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ZAR 1.5236 1.5236 1.5236 1.5236 (0.97%) 0.0148 ۱۵:۰۶:۱۷
SGD/ZAR 10.7717 10.7717 10.7717 10.7717 (0.81%) 0.087 ۱۵:۰۶:۱۷
THB/ZAR 0.4843 0.4843 0.4843 0.4843 (0.85%) 0.0041 ۱۵:۰۶:۱۷
TRY/ZAR 2.5142 2.5142 2.5142 2.5142 (0.92%) 0.0231 ۱۵:۰۶:۱۷
TWD/ZAR 0.4798 0.4798 0.4798 0.4798 (0.88%) 0.0042 ۱۵:۰۶:۱۷
VEF/ZAR 0 0.1176 0.1176 0.1176 (0%) 0 ۱۶ تیر
COP/ZAR 0 0.0042 0.0042 0.0042 (0%) 0 ۱ آبان
CYP/ZAR 0 27.777 27.777 27.777 (0%) 0 ۱ آبان
CZK/ZAR 0 0.6354 0.6354 0.6354 (0%) 0 ۱ آبان
EGP/ZAR 0 0.9056 0.9056 0.9056 (0%) 0 ۱ آبان
GHS/GBP 0 0.1411 0.1411 0.1411 (0%) 0 ۱ آبان
GHS/ZAR 0 2.6817 2.6817 2.6817 (0%) 0 ۱ آبان
XAU/ZAR 0 21808.6 21808.6 21808.6 (0%) 0 ۱ آبان
HUF/ZAR 0 0.0496 0.0496 0.0496 (0%) 0 ۲۶ مهر
IDR/ZAR 0.1043 0.1043 0.1043 0.1043 (0.1%) 0.0001 ۱۳:۰۶:۰۹
KES/ZAR 0 0.1389 0.1389 0.1389 (0%) 0 ۱ آبان
MWK/ZAR 0 0.02 0.02 0.02 (0%) 0 ۱ آبان
MUR/ZAR 0 0.3995 0.3995 0.3995 (0%) 0 ۲۹ مهر
MAD/ZAR 0 1.5352 1.5352 1.5352 (0%) 0 ۲۷ مهر
NGN/ZAR 0 0.0408 0.0408 0.0408 (0%) 0 ۲۶ مهر
OMR/ZAR 0 38.3387 38.3387 38.3387 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/ZAR 0 0.0947 0.0947 0.0947 (0%) 0 ۲۹ مهر
PYG/ZAR 0 0.0023 0.0023 0.0023 (0%) 0 ۲۰ مهر
QAR/ZAR 0 4.0103 4.0103 4.0103 (0%) 0 ۱ آبان
RON/ZAR 0 3.4154 3.4154 3.4154 (0%) 0 ۱ آبان
RWF/ZAR 0 0.0158 0.0158 0.0158 (0%) 0 ۱ آبان
XAG/ZAR 258.12 258.12 258.12 258.12 (1.36%) 3.52 ۱۵:۰۶:۱۷
LKR/ZAR 0.0808 0.0808 0.0808 0.0808 (0.62%) 0.0005 ۱۵:۰۶:۱۷
SZL/ZAR 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 (0.08%) 0.0008 ۱۵:۰۶:۱۷
TND/ZAR 5.2312 5.2312 5.2312 5.2312 (0.25%) 0.0133 ۱۵:۰۶:۱۷
TZS/ZAR 0 0.0064 0.0064 0.0064 (0%) 0 ۲۶ مهر
UGX/ZAR 0 0.004 0.004 0.004 (0%) 0 ۲۰ مهر
ZMW/ZAR 0 1.1013 1.1013 1.1013 (0%) 0 ۱ آبان
NAD/ZAR 0 0.986 0.986 0.986 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LSL/ZAR 0 0.9833 0.9833 0.9833 (0%) 0 ۱۰ بهمن
ZMK/ZAR 0 0.0026 0.0026 0.0026 (0%) 0 ۱۰ بهمن
UYU/ZAR 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن