شاخص یاب

سدی غنا / دلار

  • نرخ فعلی:0.202
  • بالاترین قیمت روز:0.2032
  • پایین ترین قیمت روز:0.202
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2031
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.2032
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک سدی غنا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.202 ریال4:32:09
0.2032 ریال3:44:08
0.2031 ریال3:43:08
0.2032 ریال3:34:07
0.2031 ریال3:33:10
0.2032 ریال3:13:07
0.2031 ریال3:12:10
0.2032 ریال2:58:08
0.2031 ریال2:57:11
0.2032 ریال2:36:11
0.2031 ریال2:35:08
0.2032 ریال2:33:10
0.2031 ریال2:32:08
0.2032 ریال2:15:12
0.2031 ریال2:14:08
0.2032 ریال1:29:07
0.2031 ریال1:28:08
0.2032 ریال1:17:07
0.2031 ریال1:16:07
0.2032 ریال1:04:07
0.2031 ریال1:03:10
0.2032 ریال0:42:10
0.2031 ریال0:41:07
0.2032 ریال0:25:09
0.2031 ریال0:24:09
نظرات