GHS/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2283
  • بالاترین قیمت روز:0.2287
  • پایین ترین قیمت روز:0.2283
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2287
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.2288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2283 ریال14:55:49
0.2286 ریال3:34:48
0.2287 ریال1:10:39
نظرات