سدی غنا / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.2274
  • بالاترین قیمت روز:0.2274
  • پایین ترین قیمت روز:0.2265
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2265
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۹:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.2273
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2274 ریال15:49:24
0.2265 ریال4:37:49
نظرات