صفحات مرتبط

سکه گرمی

  • نرخ فعلی:2,480,000
  • بالاترین قیمت روز:2,480,000
  • پایین ترین قیمت روز:2,470,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:247,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:2,460,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,480,000 ریال12:35:01
2,470,000 ریال12:28:22
نظرات