گرم طلای ۲۴

  • نرخ فعلی:1,535,090
  • بالاترین قیمت روز:1,535,090
  • پایین ترین قیمت روز:1,535,090
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:153,509
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۰
  • نرخ روز گذشته:1,533,090
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,535,090 ریال10:00:02
نظرات