گرم طلای ۲۴

  • نرخ فعلی:1,500,590
  • بالاترین قیمت روز:1,512,580
  • پایین ترین قیمت روز:1,500,590
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9,220
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:151,258
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1,507,670
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7,080

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,500,290 ریال11:57:44
1,500,590 ریال11:56:34
1,501,210 ریال11:56:23
1,500,590 ریال11:56:02
1,501,210 ریال11:55:45
1,500,590 ریال11:55:34
1,501,210 ریال11:55:24
1,501,820 ریال11:55:03
1,502,130 ریال11:54:34
1,502,440 ریال11:53:33
1,502,130 ریال11:51:22
1,501,820 ریال11:50:34
1,502,130 ریال11:48:02
1,502,750 ریال11:47:02
1,503,980 ریال11:46:44
1,503,670 ریال11:46:34
1,507,670 ریال11:46:02
1,504,590 ریال11:45:23
1,505,210 ریال11:43:23
1,505,510 ریال11:41:23
1,505,820 ریال11:41:13
1,505,670 ریال11:41:02
1,505,510 ریال11:40:23
1,505,820 ریال11:40:03
1,506,130 ریال11:39:34
1,505,820 ریال11:39:23
1,506,130 ریال11:38:33
1,506,440 ریال11:38:23
1,506,130 ریال11:37:24
1,506,740 ریال11:37:13
1,506,440 ریال11:37:02
1,506,740 ریال11:36:44
1,507,050 ریال11:36:33
1,507,360 ریال11:35:44
1,507,050 ریال11:35:34
1,507,360 ریال11:35:23
1,507,050 ریال11:35:13
1,507,360 ریال11:35:02
1,507,050 ریال11:34:33
1,507,360 ریال11:32:45
1,507,050 ریال11:32:35
1,507,360 ریال11:30:12
1,507,050 ریال11:29:43
1,506,740 ریال11:29:33
1,507,050 ریال11:29:22
1,506,740 ریال11:29:01
1,506,440 ریال11:28:12
1,505,820 ریال11:27:33
1,506,130 ریال11:26:23
1,506,740 ریال11:26:02
1,506,440 ریال11:25:44
1,505,820 ریال11:25:13
1,505,210 ریال11:23:02
1,504,900 ریال11:22:13
1,505,210 ریال11:22:02
1,504,900 ریال11:21:22
1,503,360 ریال11:17:02
1,512,580 ریال10:00:01
نظرات