صفحات مرتبط

گرم طلای ۱۸

  • نرخ فعلی:1,165,870
  • بالاترین قیمت روز:1,172,800
  • پایین ترین قیمت روز:1,156,870
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,160
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:115,687
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۲
  • نرخ روز گذشته:1,158,950
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6,920

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,165,870 ریال19:22:32
1,166,100 ریال19:16:21
1,165,870 ریال18:56:32
1,166,100 ریال18:55:01
1,166,330 ریال18:45:32
1,166,570 ریال18:36:11
1,166,330 ریال18:26:11
1,166,570 ریال18:16:31
1,166,330 ریال18:14:11
1,166,570 ریال18:06:31
1,166,800 ریال18:06:01
1,166,570 ریال18:03:11
1,166,800 ریال18:02:41
1,166,570 ریال18:02:21
1,166,800 ریال18:02:11
1,166,570 ریال17:56:22
1,166,800 ریال17:51:41
1,166,570 ریال17:48:31
1,166,800 ریال17:42:32
1,166,570 ریال17:34:12
1,166,800 ریال17:31:31
1,166,570 ریال17:28:11
1,166,800 ریال17:27:32
1,166,570 ریال17:19:31
1,166,800 ریال17:18:42
1,166,570 ریال17:15:01
1,166,800 ریال17:02:11
1,167,030 ریال17:01:21
1,166,800 ریال16:59:21
1,167,030 ریال16:57:41
1,166,800 ریال16:57:11
1,166,570 ریال16:55:21
1,166,330 ریال16:55:11
1,166,570 ریال16:54:32
1,166,330 ریال16:42:32
1,166,100 ریال16:40:32
1,165,870 ریال16:34:11
1,166,100 ریال16:24:31
1,165,870 ریال16:17:01
1,166,100 ریال16:15:01
1,165,870 ریال15:59:21
1,166,100 ریال15:58:01
1,165,870 ریال15:57:01
1,166,100 ریال15:55:22
1,165,870 ریال15:55:12
1,166,100 ریال15:35:41
1,165,870 ریال15:34:12
1,172,800 ریال15:33:21
1,170,490 ریال15:32:31
1,169,570 ریال15:31:31
1,159,410 ریال15:27:21
1,159,180 ریال15:27:01
1,159,410 ریال15:25:31
1,159,180 ریال15:14:01
1,158,950 ریال15:13:41
1,159,180 ریال15:06:01
1,159,410 ریال15:05:01
1,159,180 ریال15:03:02
1,159,410 ریال14:57:31
1,159,180 ریال14:56:42
1,159,410 ریال14:56:12
1,159,180 ریال14:36:41
1,158,950 ریال14:33:01
1,159,180 ریال14:30:12
1,159,410 ریال14:27:21
1,159,180 ریال14:26:41
1,159,410 ریال14:23:11
1,159,180 ریال14:19:31
1,158,950 ریال14:17:31
1,159,180 ریال14:16:01
1,158,950 ریال14:15:42
1,159,180 ریال14:11:31
1,159,410 ریال14:11:21
1,159,180 ریال14:10:11
1,159,410 ریال14:08:12
1,159,180 ریال14:08:02
1,159,410 ریال14:06:01
1,159,180 ریال13:58:01
1,158,950 ریال13:57:21
1,159,180 ریال13:56:02
1,158,950 ریال13:48:12
1,158,720 ریال13:46:01
1,158,950 ریال13:45:31
1,158,720 ریال13:45:01
1,158,950 ریال13:42:01
1,158,720 ریال13:41:21
1,158,950 ریال13:40:01
1,158,720 ریال13:37:11
1,158,480 ریال13:33:42
1,158,250 ریال13:30:01
1,158,020 ریال13:29:01
1,158,250 ریال13:23:32
1,158,020 ریال13:22:11
1,158,250 ریال13:19:01
1,158,480 ریال13:11:11
1,158,250 ریال13:10:12
1,158,480 ریال13:10:01
1,158,250 ریال13:09:41
1,158,480 ریال13:03:11
1,158,720 ریال13:00:42
1,158,950 ریال13:00:12
1,158,720 ریال13:00:02
1,158,480 ریال12:56:01
1,158,720 ریال12:54:41
1,158,480 ریال12:54:11
1,158,250 ریال12:52:41
1,158,020 ریال12:51:01
1,157,790 ریال12:49:11
1,157,560 ریال12:46:01
1,157,330 ریال12:45:21
1,157,560 ریال12:45:01
1,157,100 ریال12:41:02
1,156,870 ریال12:40:01
1,157,100 ریال12:38:11
1,157,330 ریال12:38:01
1,156,870 ریال10:00:01
نظرات