صفحات مرتبط
شاخص یاب

طلای 18 عیار / 750

  • نرخ فعلی:2,641,100
  • بالاترین قیمت روز:2,680,400
  • پایین ترین قیمت روز:2,609,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:277,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,613,400
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:2,522,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:118,900

نمودار کندل استیک طلای 18 عیار / 750 در روز جاری

نمودار کندل استیک طلای 18 عیار / 750 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,641,100 ریال18:58:25
2,636,500 ریال18:54:51
2,634,200 ریال18:50:27
2,638,800 ریال18:48:51
2,641,100 ریال18:47:04
2,637,600 ریال18:45:59
2,641,100 ریال18:43:42
2,644,600 ریال18:43:24
2,650,300 ریال18:39:26
2,652,700 ریال18:35:02
2,655,000 ریال18:33:58
2,657,300 ریال18:32:20
2,659,600 ریال18:31:10
2,660,700 ریال18:30:26
2,661,900 ریال18:30:04
2,663,000 ریال18:26:07
2,661,900 ریال18:23:23
2,657,300 ریال18:17:02
2,658,400 ریال18:16:18
2,661,900 ریال18:12:49
2,663,000 ریال18:11:11
2,661,900 ریال18:10:54
2,663,000 ریال18:10:26
2,664,200 ریال18:09:12
2,666,500 ریال18:06:59
2,667,700 ریال18:06:30
2,668,800 ریال18:06:23
2,671,100 ریال18:05:31
2,672,300 ریال18:05:09
2,673,400 ریال18:04:21
2,674,600 ریال18:01:25
2,673,400 ریال17:58:52
2,671,100 ریال17:58:43
2,670,000 ریال17:57:32
2,667,700 ریال17:57:24
2,664,200 ریال17:55:55
2,661,900 ریال17:55:29
2,680,400 ریال17:51:09
2,659,600 ریال16:26:22
2,660,700 ریال16:26:05
2,659,600 ریال16:22:41
2,655,000 ریال16:18:55
2,659,600 ریال16:16:17
2,661,900 ریال16:15:40
2,673,400 ریال16:09:00
2,664,200 ریال16:04:54
2,636,500 ریال15:56:33
2,661,900 ریال15:48:56
2,664,200 ریال15:46:21
2,666,500 ریال15:40:21
2,668,800 ریال15:40:13
2,676,900 ریال15:36:33
2,680,400 ریال15:29:52
2,666,500 ریال15:08:08
2,664,200 ریال15:06:38
2,657,300 ریال15:00:17
2,652,700 ریال14:57:16
2,651,500 ریال14:57:09
2,630,700 ریال14:42:26
2,629,600 ریال14:42:07
2,619,200 ریال14:33:22
2,615,700 ریال14:30:06
2,614,600 ریال14:29:54
2,613,400 ریال14:29:06
2,609,900 ریال14:25:14
2,611,100 ریال14:22:57
2,613,400 ریال14:20:32
2,612,300 ریال14:20:26
2,609,900 ریال14:19:28
2,611,100 ریال14:17:04
2,615,700 ریال14:12:53
2,613,400 ریال12:43:03
نظرات