بنزین

  • نرخ فعلی:1.52
  • بالاترین قیمت روز:1.53
  • پایین ترین قیمت روز:1.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.52
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۰۰
  • نرخ روز گذشته:1.51
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1.52 دلار8:00:22
1.53 دلار7:30:20
1.52 دلار7:20:19
1.53 دلار7:00:22
1.52 دلار6:40:33
1.53 دلار6:30:22
1.52 دلار2:50:20
1.51 دلار1:50:25
1.52 دلار1:20:21
1.51 دلار1:00:22
1.52 دلار0:50:20
نظرات