بنزین

  • نرخ فعلی:1.55
  • بالاترین قیمت روز:1.55
  • پایین ترین قیمت روز:1.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:1.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1.55 دلار6:00:18
1.54 دلار4:50:15
1.55 دلار4:40:15
1.54 دلار4:20:26
1.55 دلار4:00:17
1.54 دلار3:50:15
1.55 دلار3:40:18
نظرات