صفحات مرتبط

بنزین

  • نرخ فعلی:1.6
  • بالاترین قیمت روز:1.62
  • پایین ترین قیمت روز:1.59
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۱
  • نرخ روز گذشته:1.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.59 دلار18:36:27
1.6 دلار18:31:26
1.59 دلار18:29:27
1.6 دلار18:28:32
1.59 دلار18:23:27
1.6 دلار18:17:27
1.59 دلار18:09:30
1.6 دلار18:08:28
1.59 دلار18:07:32
1.6 دلار17:47:26
1.61 دلار17:43:24
1.6 دلار17:20:33
1.61 دلار17:11:31
1.62 دلار17:05:30
1.61 دلار16:43:34
1.62 دلار16:20:26
1.61 دلار16:16:32
1.62 دلار16:11:02
1.61 دلار12:31:31
1.6 دلار12:30:34
1.61 دلار11:00:30
1.62 دلار10:55:30
1.61 دلار10:13:28
1.62 دلار10:05:31
1.61 دلار9:54:18
1.62 دلار9:33:31
1.61 دلار9:29:23
1.62 دلار8:45:28
1.61 دلار8:41:27
1.62 دلار5:53:32
1.61 دلار5:48:17
نظرات