صفحات مرتبط

بنزین

  • نرخ فعلی:1.6
  • بالاترین قیمت روز:1.61
  • پایین ترین قیمت روز:1.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1.6 دلار1:47:34
1.61 دلار0:17:20
نظرات