صفحات مرتبط

بنزین

  • نرخ فعلی:1.62
  • بالاترین قیمت روز:1.62
  • پایین ترین قیمت روز:1.61
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:1.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.62 دلار7:56:23
1.61 دلار2:48:33
1.62 دلار1:30:26
1.61 دلار1:27:20
1.62 دلار1:20:23
1.61 دلار0:59:37
1.62 دلار0:25:19
1.61 دلار0:11:28
نظرات