بنزین

  • نرخ فعلی:1.62
  • بالاترین قیمت روز:1.66
  • پایین ترین قیمت روز:1.61
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1.62 دلار20:05:37
1.61 دلار19:45:38
1.62 دلار19:15:56
1.63 دلار19:10:53
1.64 دلار18:45:29
1.65 دلار18:15:37
1.66 دلار18:05:52
1.65 دلار17:50:45
1.64 دلار17:45:34
1.65 دلار17:25:36
1.64 دلار17:20:34
1.65 دلار16:55:33
1.64 دلار15:10:22
1.65 دلار15:00:28
1.64 دلار13:10:21
1.63 دلار13:00:26
1.62 دلار12:35:23
1.63 دلار12:30:23
1.62 دلار10:55:18
1.61 دلار10:10:20
نظرات