صفحات مرتبط

بنزین

  • نرخ فعلی:1.64
  • بالاترین قیمت روز:1.65
  • پایین ترین قیمت روز:1.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.65
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۴۶
  • نرخ روز گذشته:1.64
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.64 دلار1:46:13
1.65 دلار1:19:14
نظرات