روی

  • نرخ فعلی:2359.3
  • بالاترین قیمت روز:2359.3
  • پایین ترین قیمت روز:2358.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,358.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۰۰
  • نرخ روز گذشته:2,360.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,359.3 دلار4:00:27
2,358.3 دلار3:40:19
نظرات