صفحات مرتبط

روی

  • نرخ فعلی:2825.5
  • بالاترین قیمت روز:2865.5
  • پایین ترین قیمت روز:2797.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ فروردین
  • نرخ روز گذشته:2,825.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات