روی

  • نرخ فعلی:2748.3
  • بالاترین قیمت روز:2761
  • پایین ترین قیمت روز:2748.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,761
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۳۰
  • نرخ روز گذشته:2,772.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:24

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,748.3 دلار5:30:19
2,750.5 دلار5:20:21
2,748.8 دلار5:10:23
2,752.8 دلار5:00:20
2,754.8 دلار4:50:17
2,761 دلار4:40:18
نظرات