نیکل

  • نرخ فعلی:10940
  • بالاترین قیمت روز:10995
  • پایین ترین قیمت روز:10910
  • بیشترین مقدار نوسان روز:55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,910
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:10,885
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:55

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,940 دلار14:50:20
10,942.5 دلار14:45:20
10,947.5 دلار14:40:23
10,942.5 دلار14:35:20
10,947.5 دلار14:25:21
10,952.5 دلار14:20:21
10,947.5 دلار14:10:22
10,940 دلار14:05:24
10,952.5 دلار13:50:25
10,942.5 دلار13:40:24
10,957.5 دلار13:36:52
10,955 دلار13:20:29
10,952.5 دلار13:15:22
10,957.5 دلار12:55:21
10,962.5 دلار12:40:24
10,965 دلار12:35:21
10,962.5 دلار12:30:26
10,965 دلار12:25:21
10,967.5 دلار12:15:21
10,970 دلار12:10:20
10,935 دلار11:50:22
10,937.5 دلار11:40:21
10,955 دلار11:35:22
10,935 دلار11:25:19
10,937.5 دلار11:22:00
10,942.5 دلار11:16:25
10,935 دلار11:10:22
10,930 دلار11:05:23
10,940 دلار11:00:37
10,932.5 دلار10:55:20
10,925 دلار10:40:21
10,932.5 دلار10:35:20
10,912.5 دلار10:30:20
10,937.5 دلار10:25:21
10,927.5 دلار10:20:20
10,920 دلار10:15:21
10,922.5 دلار10:10:23
10,947.5 دلار10:05:19
10,940 دلار10:00:27
10,955 دلار9:50:27
10,940 دلار9:40:16
10,925 دلار9:30:20
10,932.5 دلار9:20:18
10,922.5 دلار9:10:18
10,940 دلار9:00:19
10,945 دلار8:50:19
10,940 دلار8:40:19
10,937.5 دلار8:30:17
10,935 دلار8:20:18
10,927.5 دلار8:10:16
10,945 دلار8:00:21
10,947.5 دلار7:30:20
10,945 دلار7:20:16
10,955 دلار7:00:20
10,972.5 دلار6:50:17
10,955 دلار6:40:15
10,967.5 دلار6:30:15
10,970 دلار6:20:16
10,967.5 دلار6:10:16
10,970 دلار5:40:15
10,995 دلار5:30:19
10,982.5 دلار5:20:19
10,980 دلار5:10:17
10,925 دلار4:50:18
10,910 دلار4:40:16
نظرات