صفحات مرتبط

نیکل

  • نرخ فعلی:9342.5
  • بالاترین قیمت روز:9352.5
  • پایین ترین قیمت روز:9342.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۵۱
  • نرخ روز گذشته:9,342.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,342.5 دلار4:51:13
9,345 دلار4:48:14
9,352.5 دلار4:44:13
9,345 دلار4:40:13
9,347.5 دلار4:38:15
9,350 دلار4:36:13
نظرات