صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1890.5
  • بالاترین قیمت روز:1891
  • پایین ترین قیمت روز:1886.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,887
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۳۲
  • نرخ روز گذشته:1,885.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,890.5 دلار6:32:19
1,888.8 دلار6:31:19
1,889.3 دلار6:30:39
1,890.3 دلار6:26:18
1,890.5 دلار6:24:18
1,890.8 دلار6:22:18
1,891 دلار6:21:19
1,890.8 دلار6:20:19
1,890.5 دلار6:19:18
1,889.5 دلار6:18:20
1,889.3 دلار6:17:17
1,889 دلار6:16:19
1,889.3 دلار6:15:19
1,889 دلار6:13:18
1,888.5 دلار6:12:19
1,889.5 دلار6:10:23
1,889 دلار6:08:18
1,888.5 دلار6:06:19
1,889.8 دلار6:05:18
1,889.5 دلار6:04:20
1,889 دلار6:03:21
1,888.5 دلار6:02:18
1,887 دلار6:01:18
1,887.8 دلار6:00:21
1,887 دلار5:58:18
1,887.3 دلار5:57:17
1,886.5 دلار5:56:18
1,887 دلار5:54:17
1,887.3 دلار5:53:19
1,887.5 دلار5:52:18
1,888 دلار5:50:20
1,887.8 دلار5:49:20
1,888 دلار5:48:18
1,887.5 دلار5:47:18
1,887 دلار5:43:18
1,886.5 دلار5:41:19
1,887.5 دلار5:40:20
1,887.3 دلار5:39:18
1,886.5 دلار5:36:19
1,888 دلار5:34:18
1,887 دلار5:33:20
1,889.8 دلار5:32:18
1,887.5 دلار5:31:19
1,887.8 دلار5:30:21
1,888 دلار5:28:18
1,887.8 دلار5:27:19
1,888 دلار5:20:21
1,887.3 دلار5:16:22
1,888 دلار5:05:20
1,888.5 دلار4:43:19
1,888.3 دلار4:41:17
1,888 دلار4:40:20
1,887.5 دلار4:39:18
1,887.3 دلار4:38:19
1,887 دلار4:36:20
نظرات