صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1921.3
  • بالاترین قیمت روز:1927
  • پایین ترین قیمت روز:1921
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,927
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1,925.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,921.3 دلار6:41:18
1,921.5 دلار6:40:16
1,921.3 دلار6:39:14
1,921.5 دلار6:38:14
1,921 دلار6:37:15
1,921.3 دلار6:35:17
1,921.8 دلار6:33:16
1,923.5 دلار6:31:24
1,923.3 دلار6:30:20
1,922.5 دلار6:29:15
1,922.8 دلار6:28:24
1,922.3 دلار6:26:16
1,922.5 دلار6:23:17
1,922.3 دلار6:22:21
1,922.8 دلار6:19:16
1,922.5 دلار6:18:15
1,922.3 دلار6:17:17
1,922.5 دلار6:11:14
1,923 دلار6:09:26
1,922.5 دلار6:08:14
1,921.5 دلار6:07:15
1,922.3 دلار6:05:15
1,921.8 دلار6:04:17
1,922.3 دلار6:03:16
1,923.5 دلار6:02:14
1,924 دلار6:01:25
1,924.3 دلار5:59:15
1,924.5 دلار5:58:15
1,924.3 دلار5:57:21
1,924 دلار5:56:15
1,925.5 دلار5:54:23
1,925.8 دلار5:53:14
1,925.3 دلار5:52:13
1,925.8 دلار5:51:14
1,925 دلار5:49:15
1,923.8 دلار5:47:24
1,924.5 دلار5:46:15
1,924.3 دلار5:45:15
1,924.5 دلار5:44:17
1,925 دلار5:43:16
1,923.8 دلار5:42:14
1,924.8 دلار5:41:14
1,925 دلار5:40:20
1,925.3 دلار5:39:14
1,926.8 دلار5:37:16
1,927 دلار5:36:24
نظرات