صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1962.3
  • بالاترین قیمت روز:1964.8
  • پایین ترین قیمت روز:1943.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:1,962.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات