صفحات مرتبط

ذرت

  • نرخ فعلی:360.2
  • بالاترین قیمت روز:360.6
  • پایین ترین قیمت روز:359.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:359.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:362
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
360.2 دلار5:06:14
360.6 دلار5:02:15
360 دلار5:01:15
360.4 دلار5:00:17
359.6 دلار4:52:15
359.4 دلار4:44:15
360 دلار4:43:14
359.6 دلار4:41:16
نظرات