گندم

  • نرخ فعلی:427.25
  • بالاترین قیمت روز:434.5
  • پایین ترین قیمت روز:427
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:433.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:433
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.75

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
427.25 دلار22:20:47
427.75 دلار22:00:23
428 دلار21:50:22
428.5 دلار21:20:22
428 دلار21:10:20
429.12 دلار21:00:33
429.75 دلار20:55:30
429 دلار20:45:38
429.25 دلار20:40:36
429.5 دلار20:35:30
429.75 دلار20:15:31
430 دلار20:05:35
429.75 دلار20:00:38
429.25 دلار19:55:31
429.5 دلار19:50:21
428 دلار19:40:27
427 دلار19:35:27
428.75 دلار19:30:41
428.5 دلار19:25:32
429.75 دلار19:15:25
428.5 دلار19:10:28
429 دلار19:05:24
430.75 دلار18:55:35
431 دلار18:50:26
432.25 دلار18:35:28
432 دلار18:30:39
431.5 دلار18:25:46
432 دلار18:15:45
431.25 دلار18:10:33
432.25 دلار18:05:35
431 دلار17:15:35
432.25 دلار17:00:27
432.5 دلار16:45:22
433.25 دلار16:40:25
433 دلار16:35:26
433.75 دلار13:55:24
434 دلار13:35:26
433.75 دلار13:20:22
434 دلار13:10:21
434.25 دلار12:55:23
434 دلار7:10:17
434.5 دلار7:00:16
434.25 دلار6:40:16
433.25 دلار5:40:16
433.5 دلار5:30:17
433.25 دلار5:10:16
433.5 دلار5:00:17
433.75 دلار4:50:17
433.25 دلار4:40:19
نظرات