صفحات مرتبط

گندم

  • نرخ فعلی:403.88
  • بالاترین قیمت روز:404.25
  • پایین ترین قیمت روز:402.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:403.62
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۴۲
  • نرخ روز گذشته:403.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.76

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
403.88 دلار7:42:19
404.12 دلار7:39:23
404 دلار7:38:20
403.88 دلار7:37:19
403.75 دلار7:36:20
404 دلار7:35:20
404.12 دلار7:28:21
403.75 دلار7:23:17
403.62 دلار7:20:25
403.75 دلار7:19:18
403.62 دلار7:18:19
403.75 دلار7:15:17
403.62 دلار7:13:17
403.5 دلار6:51:17
403.62 دلار6:46:20
403.5 دلار6:25:17
403.75 دلار6:23:18
403.62 دلار6:22:20
403.88 دلار5:37:18
404 دلار5:35:23
403.88 دلار5:34:21
404 دلار5:32:18
403.88 دلار5:31:21
404 دلار5:30:29
404.12 دلار5:22:21
404.25 دلار5:21:18
404.12 دلار5:14:20
404 دلار5:13:20
403.88 دلار5:11:27
404 دلار5:10:28
403.88 دلار5:08:20
403.75 دلار5:06:22
403.62 دلار5:01:19
403.75 دلار4:59:17
403.5 دلار4:54:21
403.38 دلار4:49:20
403.12 دلار4:47:18
403.38 دلار4:45:17
403.25 دلار4:44:20
403.38 دلار4:43:18
403.25 دلار4:40:21
403.38 دلار4:39:16
403.25 دلار4:38:21
402.88 دلار4:36:21
403.12 دلار4:35:17
403.62 دلار4:34:22
نظرات