گندم

  • نرخ فعلی:441
  • بالاترین قیمت روز:443.75
  • پایین ترین قیمت روز:438.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:441.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۵
  • نرخ روز گذشته:441
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
441 دلار15:45:26
440.25 دلار15:10:26
440.75 دلار15:05:25
441 دلار14:30:34
440.75 دلار14:15:58
440.5 دلار14:10:53
440.25 دلار14:00:24
440.12 دلار13:51:04
440 دلار13:45:56
439.25 دلار13:40:49
439 دلار13:35:50
438.88 دلار13:05:26
439 دلار12:45:52
439.75 دلار12:31:00
440.25 دلار12:25:47
440.5 دلار12:20:55
440.88 دلار12:15:23
440.75 دلار11:35:27
441.12 دلار11:30:58
441 دلار11:15:44
441.38 دلار11:10:47
441 دلار10:50:50
440.88 دلار10:45:55
441 دلار10:10:52
442.25 دلار9:20:20
442.12 دلار9:10:21
442 دلار8:40:24
442.38 دلار8:20:21
442.62 دلار8:10:21
442.88 دلار7:40:21
443 دلار7:30:20
443.25 دلار7:00:22
443.5 دلار6:50:21
443.62 دلار6:40:33
443.75 دلار6:30:22
443 دلار6:10:19
442.88 دلار6:00:21
442.5 دلار5:40:22
442.38 دلار5:30:21
442.62 دلار5:20:25
442.75 دلار5:10:31
442 دلار4:50:20
441.75 دلار4:40:30
نظرات