صفحات مرتبط

گندم

  • نرخ فعلی:482.75
  • بالاترین قیمت روز:484
  • پایین ترین قیمت روز:477.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:479.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:478
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.75

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
482.75 دلار9:03:24
482.5 دلار9:02:32
483 دلار8:47:27
482.75 دلار8:37:17
483 دلار8:36:18
483.12 دلار8:34:19
483.25 دلار8:30:26
483 دلار8:29:27
483.25 دلار8:21:20
483.38 دلار8:19:22
483.25 دلار8:18:23
483.38 دلار8:16:44
483.25 دلار8:14:25
483.38 دلار8:13:23
483.5 دلار8:12:26
483.38 دلار8:10:25
482.75 دلار8:08:25
482.25 دلار8:05:23
482 دلار8:01:28
481.75 دلار7:59:27
482 دلار7:58:35
482.25 دلار7:54:27
482.75 دلار7:53:23
483 دلار7:47:25
483.25 دلار7:43:22
483.5 دلار7:40:21
483.75 دلار7:27:31
484 دلار7:20:22
483.62 دلار7:19:17
483.75 دلار7:07:19
484 دلار7:03:20
483.75 دلار6:57:29
483.5 دلار6:56:27
483.62 دلار6:55:28
483.75 دلار6:52:28
483.5 دلار6:51:27
482.5 دلار6:10:21
482.25 دلار6:02:18
482 دلار6:01:20
482.25 دلار6:00:22
481.75 دلار5:59:21
481.25 دلار5:58:20
481 دلار5:57:19
480.75 دلار5:53:20
481 دلار5:49:20
480.5 دلار5:47:18
480.12 دلار5:43:23
480.25 دلار5:38:18
480.5 دلار5:32:27
481 دلار5:31:27
480.25 دلار5:30:26
479.38 دلار5:29:20
478.38 دلار5:28:22
478.25 دلار5:26:27
478 دلار5:23:19
478.25 دلار5:22:21
478 دلار5:21:19
478.25 دلار5:17:19
478 دلار5:13:19
477.88 دلار5:10:25
478 دلار5:09:18
477.88 دلار5:08:19
478.25 دلار5:07:19
478.5 دلار5:06:32
478.75 دلار5:03:23
478.5 دلار5:02:23
478.75 دلار4:56:25
479 دلار4:55:24
478.75 دلار4:52:20
478.88 دلار4:51:19
479 دلار4:50:25
478.75 دلار4:48:23
479 دلار4:46:17
479.5 دلار4:45:22
479 دلار4:44:19
478.75 دلار4:43:21
478.5 دلار4:41:25
479 دلار4:40:21
478.75 دلار4:37:20
478.5 دلار4:36:22
479.12 دلار4:35:21
478.75 دلار4:33:20
479.5 دلار4:32:21
نظرات