گندم

  • نرخ فعلی:405.75
  • بالاترین قیمت روز:406
  • پایین ترین قیمت روز:402
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:402.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:401.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
405.75 دلار11:15:37
405.5 دلار11:00:40
405.62 دلار10:55:38
406 دلار10:40:38
405.75 دلار10:35:46
405.62 دلار10:30:48
405.75 دلار10:10:37
405 دلار10:00:38
403 دلار9:40:35
402.25 دلار8:20:35
402.38 دلار8:10:35
402 دلار6:30:50
402.25 دلار6:20:36
402.75 دلار5:30:34
403 دلار5:20:46
402.25 دلار4:50:36
نظرات