سویا

  • نرخ فعلی:1012.4
  • بالاترین قیمت روز:1017.2
  • پایین ترین قیمت روز:1012.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,013.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1,014.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
1,012.4 دلار7:40:19
1,012.2 دلار7:30:24
1,013.4 دلار7:20:23
1,014.4 دلار6:50:18
1,014.2 دلار6:41:06
1,017.2 دلار6:10:27
1,016.4 دلار5:30:28
1,015.2 دلار5:00:20
1,014.4 دلار4:40:36
1,014.2 دلار4:20:24
1,013.6 دلار4:00:28
نظرات