صفحات مرتبط

شکر

  • نرخ فعلی:14.64
  • بالاترین قیمت روز:14.64
  • پایین ترین قیمت روز:14.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:14.64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۱
  • نرخ روز گذشته:14
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.64

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.64 دلار3:31:20
نظرات