پنبه

  • نرخ فعلی:71.31
  • بالاترین قیمت روز:71.42
  • پایین ترین قیمت روز:71.21
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.29
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۰
  • نرخ روز گذشته:71.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
71.31 دلار11:40:39
71.28 دلار11:35:50
71.25 دلار11:25:40
71.22 دلار10:45:39
71.21 دلار10:40:49
71.22 دلار10:35:37
71.23 دلار10:25:39
71.22 دلار10:15:42
71.23 دلار9:50:37
71.22 دلار9:40:45
71.25 دلار9:20:34
71.23 دلار9:10:47
71.22 دلار8:50:35
71.25 دلار8:30:37
71.32 دلار7:50:35
71.35 دلار7:40:35
71.33 دلار7:30:36
71.34 دلار7:20:36
71.32 دلار7:00:46
71.36 دلار6:50:37
71.42 دلار6:40:36
71.41 دلار6:20:37
71.31 دلار6:00:47
71.3 دلار5:50:36
71.29 دلار5:40:47
نظرات