پنبه

  • نرخ فعلی:73.09
  • بالاترین قیمت روز:73.15
  • پایین ترین قیمت روز:73.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:73.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۳۰
  • نرخ روز گذشته:73
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
73.09 دلار7:30:17
73.15 دلار7:10:17
73.14 دلار6:40:20
73.09 دلار6:30:29
73.12 دلار6:20:17
73.15 دلار6:10:17
73.12 دلار5:40:21
نظرات