گازوئیل

  • نرخ فعلی:496.13
  • بالاترین قیمت روز:496.38
  • پایین ترین قیمت روز:496.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:496.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:496.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
496.13 دلار1:30:19
496.25 دلار0:40:22
496.38 دلار0:20:20
496.12 دلار0:10:20
نظرات