گازوئیل

  • نرخ فعلی:491.38
  • بالاترین قیمت روز:492.38
  • پایین ترین قیمت روز:478.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:479.13
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۵
  • نرخ روز گذشته:479.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
491.38 دلار19:25:24
491.63 دلار19:20:25
491.88 دلار19:15:24
492.38 دلار19:10:26
491.63 دلار19:05:26
489.88 دلار18:55:27
489.63 دلار18:50:26
489 دلار18:45:33
489.13 دلار18:30:34
489.63 دلار18:25:19
488.63 دلار18:20:24
488.38 دلار18:15:22
489.38 دلار18:10:28
489.63 دلار18:05:22
490 دلار18:00:26
489.88 دلار17:55:17
489.63 دلار17:50:24
488.5 دلار17:45:19
488.38 دلار17:40:25
488.13 دلار17:35:19
487.25 دلار17:30:25
485 دلار17:15:23
485.5 دلار17:10:22
484.63 دلار17:05:26
485.13 دلار17:00:24
485.38 دلار16:55:22
484.63 دلار16:45:21
485.13 دلار16:35:19
484.13 دلار16:10:19
484.88 دلار16:05:17
484.5 دلار16:00:20
484.88 دلار15:55:19
484.38 دلار15:50:17
482.88 دلار15:45:20
483.5 دلار15:40:19
483.38 دلار15:35:29
483 دلار15:30:19
483.63 دلار15:25:21
482.88 دلار15:20:26
483 دلار15:15:21
483.38 دلار15:10:20
484.13 دلار15:05:18
483.88 دلار15:00:27
484 دلار14:55:23
483.63 دلار14:30:26
483.38 دلار14:25:23
483.63 دلار14:20:22
483.75 دلار14:15:23
483.38 دلار14:10:18
483.13 دلار14:05:19
482.88 دلار14:00:18
483.5 دلار13:50:20
483.63 دلار13:45:17
484 دلار13:40:17
483.75 دلار13:35:17
483.63 دلار13:30:20
484 دلار13:25:21
484.13 دلار13:20:18
482.5 دلار13:15:18
482 دلار13:10:17
482.38 دلار13:05:18
482 دلار13:00:26
482.25 دلار12:55:18
482.13 دلار12:50:17
481.88 دلار12:45:17
479.88 دلار12:40:16
480.5 دلار12:35:25
481 دلار12:30:17
480.88 دلار12:25:18
480.13 دلار12:15:25
480.5 دلار12:10:26
480.88 دلار11:45:19
480.63 دلار11:40:19
480.38 دلار11:35:17
480.63 دلار11:30:23
479.88 دلار11:25:23
479.63 دلار11:15:21
480 دلار11:00:20
479.63 دلار10:55:19
479.5 دلار10:50:17
479.63 دلار10:45:24
479.38 دلار10:40:22
478.88 دلار10:35:19
478.63 دلار10:30:20
478.88 دلار10:25:18
479.13 دلار10:00:19
479.38 دلار9:50:16
479.88 دلار9:40:22
480.13 دلار9:00:18
480.25 دلار8:50:22
480.13 دلار8:00:17
479.88 دلار7:20:17
479.75 دلار7:00:20
479.63 دلار6:40:17
479.38 دلار6:10:18
479.5 دلار6:00:18
479.38 دلار5:40:19
479.88 دلار5:30:18
479.63 دلار5:20:18
479.88 دلار5:10:19
479.63 دلار5:00:18
479.88 دلار4:50:19
479.75 دلار4:40:24
479.13 دلار1:40:24
479.12 دلار1:32:35
479 دلار0:30:24
479.13 دلار0:00:28
نظرات