صفحات مرتبط

گازوئیل

  • نرخ فعلی:449
  • بالاترین قیمت روز:449
  • پایین ترین قیمت روز:448.38
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:448.38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۴۱
  • نرخ روز گذشته:448.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.87

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
449 دلار0:41:24
448.88 دلار0:29:21
448.63 دلار0:19:21
448.38 دلار0:18:23
448.63 دلار0:17:27
448.5 دلار0:16:20
448.63 دلار0:10:31
448.38 دلار0:04:23
نظرات