گازوئیل

  • نرخ فعلی:467.38
  • بالاترین قیمت روز:470.38
  • پایین ترین قیمت روز:465.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:469
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:469.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.12

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
467.38 دلار15:50:55
467.63 دلار15:40:50
469.13 دلار15:25:40
469 دلار15:20:40
469.13 دلار15:10:40
469.5 دلار15:00:42
468.88 دلار14:55:50
468.75 دلار14:50:40
468.25 دلار14:45:40
468.38 دلار14:40:41
467.25 دلار14:30:47
467.88 دلار14:25:40
467.63 دلار14:20:41
469 دلار14:15:42
468.63 دلار14:11:00
468.25 دلار14:05:42
468.38 دلار14:00:50
469.13 دلار13:55:38
469.75 دلار13:50:41
467.75 دلار13:45:48
468.25 دلار13:40:39
468.88 دلار13:35:38
469.25 دلار13:30:43
468.38 دلار13:25:40
468.88 دلار13:20:43
469.25 دلار13:16:16
467.63 دلار13:10:40
466.63 دلار13:05:40
466.88 دلار13:00:43
467.63 دلار12:55:40
468.5 دلار12:50:48
466.63 دلار12:45:38
466.38 دلار12:40:49
466.88 دلار12:30:42
466.38 دلار12:25:42
466.88 دلار12:20:43
466.13 دلار12:10:40
465.88 دلار12:05:44
466.63 دلار11:45:40
466.75 دلار11:40:39
467.38 دلار11:35:50
468.13 دلار11:30:51
468.38 دلار11:25:40
468.13 دلار11:15:38
468.88 دلار11:05:39
468.75 دلار11:00:43
468.88 دلار10:55:39
468.13 دلار10:50:38
468.25 دلار10:45:39
468.63 دلار10:40:49
469.88 دلار10:35:37
469.63 دلار10:30:38
469.38 دلار10:25:39
469.25 دلار10:20:39
469.13 دلار10:15:42
469.38 دلار10:05:50
469.63 دلار9:50:37
469.75 دلار9:30:37
468.5 دلار9:20:34
467.75 دلار9:10:47
467.63 دلار9:00:38
468 دلار8:50:35
468.25 دلار8:40:38
468.5 دلار8:30:37
468.38 دلار8:20:35
468.5 دلار8:10:36
468.25 دلار8:00:45
468 دلار7:40:35
467.75 دلار7:30:36
468 دلار7:20:36
467.75 دلار7:10:35
467.5 دلار6:50:37
467.25 دلار6:40:36
467.5 دلار6:20:37
467.25 دلار6:00:47
466.88 دلار5:50:36
466.63 دلار5:40:47
467.25 دلار5:30:36
468.5 دلار5:20:35
468.75 دلار5:10:40
469 دلار5:00:47
468.75 دلار4:50:38
469.5 دلار4:40:35
470.38 دلار1:30:37
470.12 دلار1:20:34
469.5 دلار1:10:40
468.88 دلار1:00:38
468.63 دلار0:50:36
468.75 دلار0:30:36
469.13 دلار0:20:47
469.38 دلار0:10:37
469 دلار0:00:38
نظرات