صفحات مرتبط

گازوئیل

  • نرخ فعلی:410.38
  • بالاترین قیمت روز:410.88
  • پایین ترین قیمت روز:409.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:410.13
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۱
  • نرخ روز گذشته:409.88
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
410.38 دلار0:31:21
410.88 دلار0:30:34
410.63 دلار0:24:25
410.38 دلار0:14:21
410.63 دلار0:13:20
410.38 دلار0:11:19
410.63 دلار0:09:19
410.38 دلار0:07:18
409.88 دلار0:05:18
410 دلار0:04:19
410.13 دلار0:01:21
نظرات