صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.92
  • بالاترین قیمت روز:2.93
  • پایین ترین قیمت روز:2.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.92
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.92 دلار1:23:18
2.93 دلار1:06:28
2.92 دلار0:58:21
2.93 دلار0:52:17
2.92 دلار0:50:22
نظرات