صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.08
  • بالاترین قیمت روز:3.09
  • پایین ترین قیمت روز:3.07
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.07
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:3.08
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3.08 دلار1:30:21
3.09 دلار1:01:15
3.08 دلار0:11:16
3.07 دلار0:04:15
نظرات