صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.33
  • بالاترین قیمت روز:3.34
  • پایین ترین قیمت روز:3.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:3.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.33 دلار7:18:12
3.34 دلار6:37:13
3.33 دلار6:12:13
3.34 دلار6:11:12
3.33 دلار6:10:14
3.34 دلار6:05:13
3.33 دلار5:46:13
3.34 دلار5:31:14
3.33 دلار5:29:23
3.34 دلار5:06:13
3.33 دلار4:37:13
3.34 دلار4:36:13
3.33 دلار3:29:12
3.32 دلار3:12:13
3.33 دلار2:35:14
3.32 دلار2:32:12
3.31 دلار2:31:13
3.33 دلار1:30:14
3.32 دلار1:27:12
3.33 دلار1:26:12
3.32 دلار1:24:12
3.33 دلار0:45:13
3.32 دلار0:40:16
3.33 دلار0:39:13
نظرات