گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.89
  • بالاترین قیمت روز:2.9
  • پایین ترین قیمت روز:2.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:2.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2.89 دلار21:20:21
2.88 دلار19:50:29
2.87 دلار19:20:26
2.88 دلار18:00:27
2.89 دلار17:25:27
2.88 دلار17:15:30
2.89 دلار17:10:25
2.88 دلار16:25:28
2.87 دلار16:20:24
2.88 دلار15:20:35
2.87 دلار15:15:27
2.88 دلار15:10:28
2.87 دلار15:05:25
2.88 دلار14:35:23
2.89 دلار14:30:30
2.88 دلار14:25:24
2.89 دلار13:55:24
2.88 دلار13:45:23
2.89 دلار13:35:22
2.88 دلار11:40:27
2.87 دلار8:40:32
2.88 دلار7:40:42
2.87 دلار4:50:20
2.88 دلار4:30:28
2.89 دلار4:10:22
2.9 دلار3:40:26
نظرات