صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.89
  • بالاترین قیمت روز:2.9
  • پایین ترین قیمت روز:2.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۰۱
  • نرخ روز گذشته:2.89
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.89 دلار1:01:37
2.9 دلار0:03:20
نظرات