گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.47
  • بالاترین قیمت روز:3.47
  • پایین ترین قیمت روز:3.43
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.47
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵
  • نرخ روز گذشته:3.42
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3.47 دلار13:35:20
3.46 دلار13:25:24
3.47 دلار13:15:21
3.46 دلار13:05:24
3.47 دلار13:00:26
3.46 دلار12:55:20
3.45 دلار12:45:22
3.46 دلار12:35:19
3.47 دلار12:25:20
3.46 دلار12:20:21
3.47 دلار12:15:21
3.46 دلار12:05:19
3.43 دلار11:00:19
3.44 دلار10:45:22
3.43 دلار10:40:19
3.45 دلار9:50:20
3.44 دلار9:40:15
3.45 دلار9:30:18
3.44 دلار9:20:15
3.45 دلار8:50:15
3.46 دلار5:40:17
3.47 دلار5:30:20
3.46 دلار4:50:16
3.47 دلار3:40:20
نظرات