صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.96
  • بالاترین قیمت روز:2.97
  • پایین ترین قیمت روز:2.95
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:2.96
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.96 دلار1:26:23
2.95 دلار1:01:41
2.96 دلار0:48:22
2.95 دلار0:33:25
2.96 دلار0:26:24
2.97 دلار0:25:20
2.96 دلار0:22:27
2.97 دلار0:19:21
نظرات