صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.26
  • بالاترین قیمت روز:3.27
  • پایین ترین قیمت روز:3.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۳۳
  • نرخ روز گذشته:3.27
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3.26 دلار2:33:15
3.25 دلار2:31:14
3.26 دلار1:19:14
3.27 دلار1:17:14
3.26 دلار1:07:14
3.27 دلار0:46:14
3.26 دلار0:30:24
نظرات