شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GEL/EUR Ask

  • نرخ فعلی:0.3172
  • بالاترین قیمت روز:0.3174
  • پایین ترین قیمت روز:0.3172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3174
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.3173
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک GEL/EUR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GEL/EUR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3172 ریال1:42:18
0.3173 ریال1:21:18
0.3172 ریال0:56:18
0.3173 ریال0:42:18
0.3174 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات