شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/XCD Ask

  • نرخ فعلی:3.4975
  • بالاترین قیمت روز:3.4986
  • پایین ترین قیمت روز:3.4829
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.4947
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:3.4933
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک GBP/XCD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/XCD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.4975 ریال19:33:26
3.4952 ریال19:15:28
3.4952 ریال19:15:28
3.4942 ریال18:54:28
3.4915 ریال18:33:27
3.496 ریال18:15:29
3.496 ریال18:15:28
3.4928 ریال17:54:25
3.4922 ریال17:15:27
3.4922 ریال17:15:26
3.4933 ریال16:54:29
3.4922 ریال16:33:25
3.4947 ریال16:15:30
3.4947 ریال16:15:28
3.493 ریال15:54:25
3.4908 ریال15:33:25
3.4937 ریال15:15:27
3.4937 ریال15:15:27
3.4933 ریال14:54:24
3.4974 ریال14:33:24
3.4971 ریال14:15:26
3.4971 ریال14:15:25
3.4976 ریال13:54:26
3.4957 ریال13:33:22
3.497 ریال13:15:25
3.497 ریال13:15:24
3.4986 ریال12:54:21
3.4932 ریال12:33:24
3.4915 ریال12:15:25
3.4915 ریال12:15:25
3.4917 ریال11:54:22
3.4944 ریال11:33:21
3.4923 ریال11:15:19
3.4923 ریال11:15:19
3.4908 ریال10:54:16
3.4902 ریال10:15:20
3.4902 ریال10:15:20
3.4896 ریال9:54:16
3.4892 ریال9:33:17
3.4923 ریال9:15:21
3.4923 ریال9:15:20
3.4914 ریال8:54:16
3.4913 ریال8:33:17
3.4929 ریال8:15:23
3.4929 ریال8:15:22
3.4936 ریال7:54:15
3.4923 ریال7:33:19
3.4934 ریال7:15:20
3.4934 ریال7:15:20
3.494 ریال6:54:16
3.4928 ریال6:33:16
3.4923 ریال6:15:23
3.4923 ریال6:15:22
3.4937 ریال5:33:17
3.4942 ریال5:15:20
3.4942 ریال5:15:19
3.494 ریال4:54:16
3.4956 ریال4:33:15
3.4948 ریال4:15:19
3.4948 ریال4:15:19
3.4959 ریال3:54:18
3.4956 ریال3:33:14
3.4964 ریال3:15:17
3.4964 ریال3:15:16
3.4962 ریال2:54:15
3.496 ریال2:33:15
3.4966 ریال2:15:18
3.4966 ریال2:15:17
3.496 ریال1:54:15
3.4829 ریال1:33:15
3.4948 ریال1:15:16
3.4948 ریال1:15:16
3.4951 ریال0:54:15
3.4963 ریال0:33:13
3.4947 ریال0:15:17
3.4947 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات