شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2834
  • بالاترین قیمت روز:1.2834
  • پایین ترین قیمت روز:1.2824
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2825
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.2824
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2834 ریال1:32:08
1.2831 ریال1:31:08
1.2825 ریال1:28:07
1.2826 ریال1:25:08
1.2828 ریال1:24:11
1.2826 ریال1:23:08
1.2827 ریال1:20:09
1.2828 ریال1:19:08
1.2829 ریال1:17:08
1.283 ریال1:16:08
1.2828 ریال1:15:11
1.2827 ریال1:14:08
1.2825 ریال1:13:08
1.2826 ریال1:12:11
1.2825 ریال1:11:07
1.2827 ریال1:10:10
1.2824 ریال1:03:10
1.2825 ریال1:02:08
1.2826 ریال0:54:10
1.2827 ریال0:52:08
1.2826 ریال0:50:09
1.2825 ریال0:47:08
1.2826 ریال0:46:07
1.2828 ریال0:45:11
1.2827 ریال0:44:07
1.2826 ریال0:42:09
1.2827 ریال0:41:07
1.2828 ریال0:40:09
1.2826 ریال0:39:09
1.2825 ریال0:37:08
1.2828 ریال0:36:09
1.283 ریال0:34:07
1.2828 ریال0:33:09
1.2826 ریال0:32:07
1.2827 ریال0:30:12
1.2824 ریال0:22:07
1.2825 ریال0:21:09
1.2827 ریال0:20:09
1.2825 ریال0:17:07
1.2829 ریال0:14:08
1.2828 ریال0:12:11
1.2826 ریال0:09:10
1.2825 ریال0:07:07
1.2824 ریال0:05:08
1.2825 ریال0:04:07
نظرات