پوند / دلار آمریکا

  • نرخ فعلی:1.3334
  • بالاترین قیمت روز:1.3347
  • پایین ترین قیمت روز:1.3329
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3332
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:1.3331
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3334 ریال1:32:30
1.3341 ریال1:29:25
1.334 ریال1:26:30
1.3339 ریال1:24:00
1.3347 ریال1:20:52
1.3332 ریال1:17:28
1.3331 ریال1:14:29
1.3329 ریال1:05:49
1.3331 ریال1:02:47
1.3329 ریال0:59:24
1.3331 ریال0:56:56
1.3332 ریال0:50:34
1.3331 ریال0:47:31
1.333 ریال0:44:28
1.3332 ریال0:41:32
1.3334 ریال0:38:40
1.3333 ریال0:33:01
1.3334 ریال0:30:01
1.3335 ریال0:26:41
1.3334 ریال0:24:12
1.3333 ریال0:21:00
1.3332 ریال0:14:49
1.3333 ریال0:09:09
1.3332 ریال0:05:49
نظرات