کالایاب
شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2436
  • بالاترین قیمت روز:1.2484
  • پایین ترین قیمت روز:1.2434
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2477
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۸:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1.2479
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0043

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2436 ریال17:48:23
1.2434 ریال17:44:18
1.2443 ریال17:39:23
1.2446 ریال17:36:21
1.2449 ریال17:32:20
1.2452 ریال17:28:17
1.2453 ریال17:24:25
1.2449 ریال17:20:21
1.2447 ریال17:12:22
1.245 ریال17:08:17
1.2449 ریال17:00:41
1.2443 ریال16:56:17
1.2441 ریال16:48:15
1.2448 ریال16:40:24
1.2458 ریال16:32:22
1.2464 ریال16:28:19
1.2467 ریال16:24:27
1.2471 ریال16:20:26
1.2474 ریال16:15:25
1.2473 ریال16:12:26
1.2476 ریال16:08:16
1.2484 ریال16:04:18
1.2475 ریال16:00:38
1.2476 ریال15:52:16
1.2469 ریال15:48:20
1.2461 ریال15:44:15
1.2464 ریال15:40:19
1.2466 ریال15:36:22
1.2467 ریال15:32:18
1.2456 ریال15:24:20
1.2457 ریال15:20:20
1.2454 ریال15:15:23
1.2461 ریال15:12:23
1.2457 ریال15:08:14
1.2452 ریال15:04:16
1.2445 ریال15:00:38
1.2448 ریال14:52:14
1.2447 ریال14:44:14
1.2446 ریال14:39:20
1.244 ریال14:32:15
1.2454 ریال14:31:16
1.2457 ریال10:48:10
1.2458 ریال10:44:04
1.2456 ریال10:40:08
1.2457 ریال10:32:06
1.2453 ریال10:28:04
1.2452 ریال10:24:07
1.2451 ریال10:20:07
1.2454 ریال10:16:04
1.2455 ریال10:12:09
1.2454 ریال10:08:05
1.2453 ریال10:04:04
1.2454 ریال10:00:13
1.2455 ریال9:52:04
1.2456 ریال9:44:04
1.2458 ریال9:40:06
1.2459 ریال9:36:08
1.2458 ریال9:32:04
1.2459 ریال9:28:04
1.2458 ریال9:24:07
1.2457 ریال9:20:05
1.2456 ریال9:12:08
1.246 ریال9:08:04
1.2459 ریال8:56:04
1.2458 ریال8:48:06
1.2461 ریال8:44:03
1.2459 ریال8:36:07
1.2461 ریال8:28:04
1.246 ریال8:24:07
1.2458 ریال8:20:06
1.246 ریال8:19:03
1.2461 ریال8:17:02
1.246 ریال8:13:03
1.2461 ریال8:11:02
1.2462 ریال8:05:03
1.2463 ریال8:01:03
1.2462 ریال7:57:06
1.2461 ریال7:55:03
1.2462 ریال7:49:02
1.2463 ریال7:43:02
1.2462 ریال7:39:06
1.2461 ریال7:37:02
1.246 ریال7:35:03
1.2461 ریال7:33:05
1.2462 ریال7:27:06
1.2463 ریال7:23:02
1.2462 ریال7:21:06
1.2463 ریال7:17:03
1.2462 ریال7:15:07
1.2463 ریال7:13:03
1.2464 ریال7:11:02
1.2463 ریال7:09:06
1.2464 ریال7:05:03
1.2466 ریال7:01:03
1.2467 ریال6:55:03
1.2466 ریال6:51:06
1.2464 ریال6:49:02
1.2466 ریال6:47:02
1.2464 ریال6:43:02
1.2467 ریال6:41:02
1.2466 ریال6:35:03
1.2467 ریال6:33:05
1.2468 ریال6:31:02
1.2467 ریال6:26:03
1.2466 ریال6:21:06
1.2465 ریال6:11:03
1.2464 ریال6:05:03
1.2463 ریال6:03:06
1.2464 ریال6:01:03
1.2465 ریال5:55:03
1.2464 ریال5:53:03
1.2465 ریال5:51:06
1.2467 ریال5:49:02
1.2469 ریال5:47:02
1.247 ریال5:45:07
1.2469 ریال5:43:02
1.247 ریال5:41:02
1.2473 ریال5:39:06
1.2471 ریال5:36:07
1.247 ریال5:30:09
1.2471 ریال5:27:06
1.2472 ریال5:26:02
1.2474 ریال5:19:02
1.2472 ریال5:15:07
1.2474 ریال5:13:03
1.2473 ریال5:11:02
1.2476 ریال5:10:04
1.2477 ریال5:07:03
1.2475 ریال5:06:06
1.2473 ریال5:04:02
1.2472 ریال5:01:03
1.2473 ریال4:53:02
1.2474 ریال4:51:06
1.2473 ریال4:48:06
1.2472 ریال4:45:07
1.2475 ریال4:43:02
1.2473 ریال4:33:05
1.2474 ریال4:29:02
1.2473 ریال4:27:06
1.2475 ریال4:25:03
1.2477 ریال4:23:02
1.2478 ریال4:20:04
1.2477 ریال4:18:05
1.2476 ریال4:11:02
1.2477 ریال4:09:05
1.2476 ریال4:06:05
1.2477 ریال4:03:05
1.2476 ریال3:57:06
1.2475 ریال3:53:02
1.2474 ریال3:49:02
1.2476 ریال3:48:06
1.2477 ریال3:45:07
1.2476 ریال3:41:03
1.2475 ریال3:40:04
1.2476 ریال3:26:03
1.2474 ریال3:24:06
1.2475 ریال3:20:03
1.2474 ریال3:18:06
1.2475 ریال3:08:03
1.2476 ریال3:01:03
1.2475 ریال2:57:06
1.2477 ریال2:48:06
1.2476 ریال2:46:02
1.2475 ریال2:43:03
1.2476 ریال2:39:06
1.2475 ریال2:28:02
1.2476 ریال2:14:03
1.2477 ریال2:08:02
1.2476 ریال2:00:09
1.2475 ریال1:58:02
1.2471 ریال1:56:03
1.247 ریال1:54:06
1.2476 ریال1:51:06
1.2469 ریال1:44:02
1.247 ریال1:42:06
1.2474 ریال1:40:04
1.2477 ریال1:35:04
1.2476 ریال1:30:09
1.2474 ریال1:24:06
1.2475 ریال1:16:03
1.2476 ریال1:14:03
1.2477 ریال1:12:07
1.2476 ریال1:08:02
1.2475 ریال1:00:11
1.2476 ریال0:58:02
1.2474 ریال0:55:03
1.2475 ریال0:51:06
1.2476 ریال0:46:03
1.2478 ریال0:39:06
1.2477 ریال0:35:04
1.2476 ریال0:31:03
1.2477 ریال0:28:02
1.2473 ریال0:22:03
1.2475 ریال0:20:03
1.2474 ریال0:16:02
1.2476 ریال0:13:02
1.2475 ریال0:09:06
1.2476 ریال0:05:04
1.2477 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات