کالایاب
شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.2675
  • بالاترین قیمت روز:1.268
  • پایین ترین قیمت روز:1.261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2642
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۰۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.2717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2675 ریال22:03:21
1.2679 ریال21:48:21
1.2677 ریال21:45:24
1.2675 ریال20:57:22
1.2668 ریال20:48:23
1.2665 ریال20:45:23
1.2664 ریال20:42:22
1.267 ریال20:30:28
1.268 ریال19:45:26
1.2648 ریال19:06:23
1.2653 ریال18:45:25
1.2649 ریال18:24:21
1.2641 ریال18:21:23
1.2634 ریال18:09:23
1.264 ریال17:53:19
1.2638 ریال17:46:19
1.2613 ریال13:25:25
1.261 ریال13:24:28
1.2646 ریال11:17:13
1.2642 ریال10:36:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات