شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/TTD Ask

  • نرخ فعلی:8.7728
  • بالاترین قیمت روز:8.7844
  • پایین ترین قیمت روز:8.7057
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.7755
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:8.7735
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک GBP/TTD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/TTD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.7728 ریال20:15:29
8.7728 ریال20:15:27
8.7659 ریال19:54:22
8.7646 ریال19:33:26
8.7639 ریال19:15:27
8.7639 ریال19:15:26
8.7673 ریال18:54:23
8.7694 ریال18:15:28
8.7694 ریال18:15:27
8.7687 ریال17:54:23
8.7057 ریال17:36:24
8.7625 ریال17:15:25
8.7625 ریال17:15:24
8.7619 ریال16:54:22
8.7625 ریال16:33:28
8.7584 ریال16:15:24
8.7584 ریال16:15:23
8.763 ریال15:54:21
8.7605 ریال15:36:20
8.7591 ریال15:15:22
8.7591 ریال15:15:21
8.7584 ریال14:54:20
8.7591 ریال14:33:20
8.7605 ریال14:15:23
8.7605 ریال14:15:22
8.7612 ریال13:54:18
8.7653 ریال13:33:20
8.7639 ریال13:15:22
8.7639 ریال13:15:21
8.7578 ریال12:54:18
8.7523 ریال12:33:18
8.7605 ریال12:15:21
8.7605 ریال12:15:20
8.7612 ریال11:54:18
8.7694 ریال11:33:17
8.7714 ریال11:15:16
8.7714 ریال11:15:15
8.7735 ریال10:54:14
8.7776 ریال10:33:14
8.7816 ریال10:15:16
8.7816 ریال10:15:15
8.7789 ریال9:54:14
8.7796 ریال9:33:14
8.781 ریال9:15:14
8.781 ریال9:15:13
8.7789 ریال8:33:13
8.7769 ریال8:15:15
8.7769 ریال8:15:14
8.7776 ریال7:54:12
8.7782 ریال6:54:13
8.7755 ریال6:33:13
8.7748 ریال6:15:15
8.7748 ریال6:15:13
8.7769 ریال5:54:12
8.7762 ریال5:33:14
8.7769 ریال5:15:16
8.7769 ریال5:15:15
8.7782 ریال4:33:12
8.781 ریال4:15:15
8.781 ریال4:15:14
8.7844 ریال3:54:12
8.7762 ریال3:33:12
8.7741 ریال3:15:13
8.7741 ریال3:15:12
8.7762 ریال2:54:12
8.7755 ریال2:33:11
8.7776 ریال1:54:11
8.7741 ریال1:33:12
8.7728 ریال1:15:13
8.7728 ریال1:15:13
8.7741 ریال0:54:12
8.7755 ریال0:33:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات