شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/SGD Ask

  • نرخ فعلی:1.7631
  • بالاترین قیمت روز:1.7631
  • پایین ترین قیمت روز:1.7594
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7594
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.7598
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک GBP/SGD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/SGD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7631 ریال13:33:24
1.7622 ریال13:15:28
1.7622 ریال13:15:27
1.763 ریال12:54:22
1.7624 ریال12:33:14
1.7617 ریال12:15:15
1.7617 ریال12:15:15
1.7628 ریال11:54:14
1.7624 ریال11:33:13
1.761 ریال11:15:15
1.761 ریال11:15:14
1.7612 ریال10:54:13
1.7618 ریال10:33:12
1.7621 ریال10:15:14
1.7621 ریال10:15:14
1.7618 ریال9:54:12
1.7617 ریال9:33:12
1.7618 ریال9:15:15
1.7618 ریال9:15:14
1.7621 ریال8:54:12
1.7617 ریال7:33:12
1.7618 ریال7:15:14
1.7618 ریال7:15:13
1.762 ریال6:54:12
1.7618 ریال6:33:13
1.7615 ریال6:15:17
1.7615 ریال6:15:17
1.7622 ریال5:54:13
1.7621 ریال5:33:13
1.7617 ریال5:15:15
1.7617 ریال5:15:14
1.7616 ریال4:54:12
1.7618 ریال4:33:12
1.7617 ریال4:15:14
1.7617 ریال4:15:13
1.761 ریال3:54:11
1.7608 ریال3:36:12
1.7609 ریال3:15:14
1.7609 ریال3:15:13
1.761 ریال2:54:12
1.7607 ریال2:36:13
1.7612 ریال2:15:15
1.7612 ریال2:15:13
1.7613 ریال1:54:12
1.7598 ریال1:15:15
1.7598 ریال1:15:13
1.7596 ریال0:54:12
1.7604 ریال0:33:12
1.7594 ریال0:15:13
1.7594 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات