شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/SEK Ask

  • نرخ فعلی:12.4918
  • بالاترین قیمت روز:12.4971
  • پایین ترین قیمت روز:12.4699
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.4699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:12.4661
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0257

نمودار کندل استیک GBP/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.4918 ریال7:42:14
12.4933 ریال7:21:14
12.4919 ریال6:56:14
12.4945 ریال6:42:54
12.4915 ریال6:21:14
12.4925 ریال5:56:14
12.4945 ریال5:42:15
12.4925 ریال5:21:13
12.4913 ریال4:56:14
12.4932 ریال4:42:14
12.4938 ریال4:21:15
12.4971 ریال3:56:14
12.4895 ریال3:42:15
12.4842 ریال2:56:13
12.484 ریال2:42:13
12.4813 ریال2:21:14
12.4827 ریال1:56:13
12.4817 ریال1:42:13
12.4862 ریال1:21:13
12.4773 ریال0:56:12
12.4713 ریال0:42:12
12.4699 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات