شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/QAR Ask

  • نرخ فعلی:4.6829
  • بالاترین قیمت روز:4.6854
  • پایین ترین قیمت روز:4.6727
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.6792
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:4.6781
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0048

نمودار کندل استیک GBP/QAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/QAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.6829 ریال19:33:24
4.6803 ریال19:15:26
4.6803 ریال19:15:25
4.6796 ریال18:54:25
4.6756 ریال18:33:25
4.6818 ریال18:15:27
4.6818 ریال18:15:26
4.6774 ریال17:54:22
4.6767 ریال17:33:23
4.6785 ریال17:15:25
4.6785 ریال17:15:24
4.6781 ریال16:54:27
4.6771 ریال16:33:23
4.6792 ریال16:15:28
4.6792 ریال16:15:26
4.6771 ریال15:54:23
4.6745 ریال15:33:23
4.6792 ریال15:15:25
4.6792 ریال15:15:25
4.6785 ریال14:54:22
4.6847 ریال14:33:22
4.6829 ریال14:15:24
4.6829 ریال14:15:23
4.6847 ریال13:54:24
4.6807 ریال13:33:21
4.6829 ریال13:15:22
4.6829 ریال13:15:22
4.6854 ریال12:54:20
4.6774 ریال12:33:22
4.6749 ریال12:15:23
4.6749 ریال12:15:22
4.676 ریال11:54:20
4.6789 ریال11:33:19
4.6774 ریال11:15:17
4.6774 ریال11:15:16
4.6749 ریال10:54:14
4.6741 ریال10:33:14
4.6734 ریال10:15:18
4.6734 ریال10:15:18
4.6741 ریال9:54:15
4.6727 ریال9:33:15
4.6774 ریال9:15:19
4.6774 ریال9:15:18
4.6756 ریال8:54:15
4.6752 ریال8:33:16
4.6771 ریال8:15:21
4.6771 ریال8:15:20
4.6778 ریال7:54:14
4.6763 ریال7:33:16
4.6774 ریال7:15:19
4.6774 ریال7:15:19
4.6785 ریال6:54:14
4.6767 ریال6:15:20
4.6767 ریال6:15:18
4.6781 ریال5:33:15
4.6789 ریال5:15:18
4.6789 ریال5:15:17
4.6785 ریال4:54:14
4.6807 ریال4:33:13
4.68 ریال4:15:17
4.68 ریال4:15:17
4.6811 ریال3:54:16
4.6807 ریال3:33:13
4.6825 ریال3:15:15
4.6825 ریال3:15:15
4.6822 ریال2:54:13
4.6814 ریال2:33:13
4.6822 ریال2:15:16
4.6822 ریال2:15:16
4.6814 ریال1:54:13
4.6807 ریال1:33:13
4.68 ریال0:54:13
4.6818 ریال0:33:12
4.6792 ریال0:15:15
4.6792 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات