شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/PHP Ask

  • نرخ فعلی:68.114
  • بالاترین قیمت روز:68.371
  • پایین ترین قیمت روز:66.511
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.34
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:66.585
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:66.459
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.655

نمودار کندل استیک GBP/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.114 ریال5:21:17
68.069 ریال4:56:14
67.958 ریال4:42:15
68.092 ریال4:21:15
68.098 ریال3:56:14
68.163 ریال3:42:15
68.189 ریال3:21:14
68.184 ریال2:56:14
68.087 ریال2:42:15
68.371 ریال2:21:14
68.173 ریال1:56:14
67.88 ریال1:42:14
66.54 ریال1:21:15
66.544 ریال0:56:13
66.511 ریال0:42:14
66.585 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات