شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/PEN Ask

  • نرخ فعلی:4.3524
  • بالاترین قیمت روز:4.3534
  • پایین ترین قیمت روز:4.3487
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.3518
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:4.3507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک GBP/PEN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/PEN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.3524 ریال10:33:14
4.3534 ریال10:15:17
4.3534 ریال10:15:17
4.3487 ریال9:54:15
4.3504 ریال9:33:14
4.3494 ریال9:15:16
4.3494 ریال9:15:16
4.35 ریال8:54:14
4.3504 ریال8:15:16
4.3504 ریال8:15:15
4.3507 ریال7:54:13
4.3494 ریال7:33:14
4.349 ریال7:15:16
4.349 ریال7:15:15
4.35 ریال6:54:14
4.3514 ریال6:33:14
4.3504 ریال6:15:17
4.3504 ریال6:15:16
4.3517 ریال5:54:14
4.3507 ریال5:33:14
4.3524 ریال5:15:17
4.3524 ریال5:15:16
4.3534 ریال4:54:13
4.3524 ریال4:33:14
4.3507 ریال4:15:15
4.3507 ریال4:15:15
4.3517 ریال3:54:14
4.3507 ریال3:33:13
4.3514 ریال2:33:13
4.3504 ریال2:15:15
4.3504 ریال2:15:14
4.3521 ریال1:54:13
4.35 ریال0:54:12
4.3501 ریال0:33:12
4.3518 ریال0:15:14
4.3518 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات