شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/OMR Ask

  • نرخ فعلی:0.5037
  • بالاترین قیمت روز:0.5093
  • پایین ترین قیمت روز:0.5037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5084
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.5086
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار کندل استیک GBP/OMR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/OMR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5037 ریال22:21:17
0.5044 ریال21:56:16
0.505 ریال21:42:17
0.5054 ریال20:56:18
0.5059 ریال20:42:16
0.5056 ریال19:56:18
0.5053 ریال19:42:20
0.5057 ریال19:21:16
0.5064 ریال18:56:19
0.5061 ریال18:42:19
0.507 ریال18:21:19
0.5071 ریال17:56:18
0.5068 ریال17:42:20
0.5057 ریال17:21:19
0.5071 ریال16:56:20
0.5074 ریال16:42:20
0.5069 ریال15:56:21
0.5074 ریال15:42:33
0.5072 ریال15:21:35
0.5067 ریال14:56:31
0.5068 ریال14:42:31
0.5081 ریال14:21:33
0.5079 ریال13:42:30
0.5085 ریال13:21:33
0.5084 ریال12:56:29
0.5088 ریال12:21:19
0.5086 ریال11:56:20
0.5088 ریال11:42:18
0.509 ریال10:56:17
0.5088 ریال10:42:15
0.5087 ریال10:21:17
0.5088 ریال9:21:16
0.5089 ریال8:42:15
0.5091 ریال7:42:15
0.5092 ریال6:56:14
0.5093 ریال6:43:54
0.5091 ریال5:42:16
0.5085 ریال5:21:16
0.5084 ریال4:56:14
0.5086 ریال4:21:16
0.5085 ریال3:56:14
0.5084 ریال3:42:15
0.5082 ریال3:21:15
0.5085 ریال2:56:14
0.5084 ریال2:42:14
0.5085 ریال2:21:14
0.5088 ریال1:56:14
0.5086 ریال1:42:14
0.5081 ریال1:21:14
0.508 ریال0:56:14
0.5083 ریال0:42:15
0.5084 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات