پوند / دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.9355
  • بالاترین قیمت روز:1.9374
  • پایین ترین قیمت روز:1.9267
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9362
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱:۳۷
  • نرخ روز گذشته:1.9356
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9355 ریال16:01:37
1.9357 ریال15:43:21
1.9369 ریال15:22:23
1.9366 ریال15:01:37
1.9374 ریال14:55:23
1.934 ریال13:43:24
1.9345 ریال13:22:24
1.9326 ریال13:01:36
1.9305 ریال12:43:24
1.9295 ریال12:01:37
1.9267 ریال11:34:23
1.9283 ریال11:27:17
1.9297 ریال10:43:19
1.931 ریال10:04:16
1.9313 ریال9:43:18
1.9309 ریال9:25:16
1.9304 ریال9:04:14
1.9318 ریال8:43:17
1.9317 ریال8:25:17
1.9316 ریال8:04:15
1.9322 ریال7:43:12
1.9327 ریال7:25:16
1.9307 ریال7:04:16
1.9311 ریال6:46:14
1.93 ریال6:25:16
1.9306 ریال6:04:15
1.9313 ریال5:25:19
1.932 ریال4:34:11
1.9305 ریال4:04:10
1.9306 ریال3:43:13
1.9311 ریال3:25:16
1.9315 ریال3:04:13
1.9321 ریال2:25:14
1.9328 ریال2:04:17
1.9327 ریال1:43:14
1.9339 ریال1:25:17
1.9336 ریال0:43:19
1.9362 ریال0:04:17
نظرات