شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/NOK Ask

  • نرخ فعلی:11.7579
  • بالاترین قیمت روز:11.822
  • پایین ترین قیمت روز:11.7311
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.8003
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:11.7949
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.037

نمودار کندل استیک GBP/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.7579 ریال23:15:16
11.7579 ریال23:15:15
11.7578 ریال22:54:14
11.7579 ریال22:33:14
11.76 ریال22:15:16
11.76 ریال22:15:15
11.7499 ریال21:54:13
11.7534 ریال21:33:13
11.7487 ریال21:15:15
11.7487 ریال21:15:14
11.7453 ریال20:54:14
11.7528 ریال20:36:13
11.7544 ریال20:15:15
11.7544 ریال20:15:14
11.7621 ریال19:54:14
11.7561 ریال19:36:14
11.7582 ریال19:15:15
11.7582 ریال19:15:14
11.7428 ریال18:54:14
11.7363 ریال18:33:13
11.7311 ریال18:15:15
11.7311 ریال18:15:15
11.7422 ریال17:54:13
11.7547 ریال17:33:12
11.7592 ریال17:15:15
11.7592 ریال17:15:14
11.7653 ریال16:54:14
11.7614 ریال16:33:13
11.7756 ریال16:15:14
11.7756 ریال16:15:14
11.786 ریال15:54:13
11.798 ریال15:33:13
11.8144 ریال15:15:14
11.8144 ریال15:15:14
11.8076 ریال14:54:13
11.8008 ریال14:33:14
11.776 ریال14:15:15
11.776 ریال14:15:15
11.7726 ریال13:54:14
11.7806 ریال13:33:13
11.7848 ریال13:15:15
11.7848 ریال13:15:14
11.7884 ریال12:54:13
11.7854 ریال12:33:13
11.7921 ریال12:15:15
11.7921 ریال12:15:15
11.7929 ریال11:54:13
11.8099 ریال11:33:13
11.8056 ریال11:15:15
11.8056 ریال11:15:15
11.801 ریال10:54:13
11.8083 ریال10:33:13
11.8137 ریال10:15:14
11.8137 ریال10:15:13
11.8085 ریال9:54:13
11.8138 ریال9:15:23
11.8138 ریال9:15:23
11.8109 ریال8:54:12
11.8105 ریال8:33:12
11.8122 ریال8:15:14
11.8122 ریال8:15:13
11.8093 ریال7:54:12
11.8073 ریال7:33:12
11.8095 ریال7:15:13
11.8095 ریال7:15:13
11.8097 ریال6:54:12
11.8093 ریال6:33:12
11.8133 ریال6:15:14
11.8133 ریال6:15:13
11.8138 ریال5:54:12
11.8111 ریال5:33:13
11.8128 ریال5:15:15
11.8128 ریال5:15:14
11.8121 ریال4:54:12
11.813 ریال4:33:12
11.8146 ریال4:15:14
11.8146 ریال4:15:13
11.8152 ریال3:54:13
11.8148 ریال3:33:13
11.8144 ریال3:15:13
11.8144 ریال3:15:13
11.822 ریال2:54:12
11.8025 ریال2:33:12
11.8019 ریال2:15:14
11.8019 ریال2:15:13
11.8004 ریال1:54:13
11.8121 ریال1:33:12
11.8037 ریال1:15:14
11.8037 ریال1:15:13
11.8009 ریال0:54:13
11.7983 ریال0:33:13
11.8003 ریال0:15:14
11.8003 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات