شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/NIO Ask

  • نرخ فعلی:44.441
  • بالاترین قیمت روز:45.026
  • پایین ترین قیمت روز:44.441
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:44.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:45.611
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.17

نمودار کندل استیک GBP/NIO Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/NIO Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44.441 ریال22:56:17
44.489 ریال22:42:16
44.479 ریال22:21:16
44.53 ریال21:56:16
44.598 ریال21:42:17
44.628 ریال21:21:18
45.026 ریال20:56:18
44.669 ریال20:42:16
44.639 ریال20:21:17
44.642 ریال19:56:18
44.622 ریال19:42:20
44.652 ریال19:21:16
44.713 ریال18:56:18
44.693 ریال18:42:19
44.771 ریال18:21:18
44.778 ریال17:56:18
44.744 ریال17:42:19
44.659 ریال17:21:19
44.778 ریال16:56:20
44.812 ریال16:42:20
44.764 ریال16:21:22
44.775 ریال15:56:21
44.812 ریال15:42:33
44.778 ریال15:21:35
44.751 ریال14:56:31
44.754 ریال14:42:31
44.87 ریال14:21:33
44.856 ریال13:56:29
44.849 ریال13:42:30
44.904 ریال13:21:33
44.897 ریال12:56:29
44.931 ریال12:21:19
44.911 ریال11:56:20
44.928 ریال11:42:18
44.955 ریال11:21:18
44.951 ریال10:56:17
44.924 ریال10:42:15
44.928 ریال10:21:17
44.931 ریال9:56:17
44.928 ریال9:42:16
44.934 ریال9:21:16
44.941 ریال8:42:15
44.955 ریال8:21:16
44.951 ریال7:56:14
44.958 ریال7:42:15
44.965 ریال7:21:14
44.968 ریال6:56:14
44.965 ریال6:43:54
44.962 ریال5:56:15
44.958 ریال5:42:16
44.907 ریال5:21:16
44.904 ریال4:56:14
44.917 ریال4:42:16
44.907 ریال4:21:16
44.911 ریال3:56:14
44.894 ریال3:42:15
44.883 ریال3:21:15
44.877 ریال2:56:14
44.873 ریال2:42:14
44.88 ریال2:21:14
44.904 ریال1:56:14
44.877 ریال1:42:14
44.866 ریال1:21:14
44.863 ریال0:56:14
44.894 ریال0:42:14
44.9 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات