شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/LTL Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
4.4496 4.4496 4.4496 4.4496 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص GBP/LTL Bid