شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/LKR Ask

  • نرخ فعلی:238.296
  • بالاترین قیمت روز:238.967
  • پایین ترین قیمت روز:237.608
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.51
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:238.822
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:239.093
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.797

نمودار کندل استیک GBP/LKR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/LKR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
238.296 ریال13:56:25
238.133 ریال13:42:24
238.242 ریال13:21:25
238.224 ریال12:56:26
238.097 ریال12:42:20
238.115 ریال12:21:20
237.608 ریال11:56:22
237.698 ریال11:42:19
237.626 ریال11:21:21
237.843 ریال10:56:19
238.024 ریال10:42:20
238.115 ریال10:21:17
238.061 ریال9:56:17
238.042 ریال9:42:17
238.187 ریال9:21:16
238.151 ریال8:56:15
238.097 ریال8:42:15
238.206 ریال7:56:14
238.115 ریال7:42:15
238.097 ریال7:21:14
238.061 ریال6:56:13
238.024 ریال6:43:36
238.006 ریال6:21:15
237.988 ریال5:56:17
237.97 ریال5:42:15
238.006 ریال4:56:14
238.061 ریال4:42:14
237.988 ریال4:21:13
237.97 ریال3:56:14
238.006 ریال3:42:13
237.934 ریال3:21:13
237.825 ریال2:56:13
237.716 ریال2:42:14
237.825 ریال1:56:15
238.332 ریال1:42:14
238.84 ریال1:21:14
238.93 ریال0:56:13
238.967 ریال0:42:13
238.822 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات