کالایاب
شاخص یاب

GBP/KRW Ask

  • نرخ فعلی:1484
  • بالاترین قیمت روز:1484
  • پایین ترین قیمت روز:1470.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,472.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1,471.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.7

نمودار کندل استیک GBP/KRW Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک GBP/KRW Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,484 ریال21:15:29
1,484 ریال21:15:28
1,477.7 ریال18:15:29
1,477.7 ریال18:15:27
1,475.7 ریال15:15:25
1,475.7 ریال15:15:24
1,474.8 ریال9:15:09
1,474.8 ریال9:15:08
1,473.4 ریال6:15:08
1,473.4 ریال6:15:08
1,470.8 ریال3:15:07
1,470.8 ریال3:15:06
1,472.8 ریال1:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات