شاخص یاب

پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:148.04
  • بالاترین قیمت روز:148.19
  • پایین ترین قیمت روز:147.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:148.03
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۱:۵۷
  • نرخ روز گذشته:148.06
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.02

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
148.04 ریال8:51:57
148.07 ریال8:21:35
148.09 ریال8:06:53
148.04 ریال7:51:42
148.09 ریال7:36:51
148.08 ریال7:21:32
148.1 ریال7:06:44
148.11 ریال6:51:30
148.06 ریال6:36:55
148.11 ریال5:53:00
148.12 ریال5:37:37
148.19 ریال5:22:01
148.14 ریال4:51:27
148.07 ریال4:36:42
148.11 ریال4:21:25
148.03 ریال4:06:45
148.05 ریال3:51:35
148.06 ریال3:36:40
148.09 ریال3:21:23
148.08 ریال3:06:44
148.04 ریال2:51:38
148.01 ریال2:36:38
147.94 ریال2:21:26
147.93 ریال2:07:19
147.92 ریال1:51:39
147.97 ریال1:36:37
147.99 ریال1:21:29
147.97 ریال1:06:35
147.98 ریال0:51:34
147.97 ریال0:36:47
148.02 ریال0:21:34
148.03 ریال0:07:57
نظرات