شاخص یاب

پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:148.62
  • بالاترین قیمت روز:148.67
  • پایین ترین قیمت روز:148.61
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:148.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۱:۳۳
  • نرخ روز گذشته:148.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
148.62 ریال0:51:33
148.64 ریال0:36:51
148.67 ریال0:21:32
148.61 ریال0:07:49
نظرات