شاخص یاب

پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:147.832
  • بالاترین قیمت روز:148.178
  • پایین ترین قیمت روز:147.094
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:147.138
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۷:۴۰
  • نرخ روز گذشته:147.101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.731

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
147.832 ریال20:27:40
147.822 ریال19:51:37
147.922 ریال19:12:38
147.76 ریال18:36:37
147.889 ریال18:00:46
148.04 ریال17:24:37
148.029 ریال16:45:33
148.019 ریال16:33:29
148.125 ریال16:24:32
148.178 ریال16:21:28
147.992 ریال15:30:36
147.975 ریال14:51:30
147.836 ریال14:15:30
147.735 ریال13:00:37
147.619 ریال12:27:27
147.55 ریال11:48:25
147.594 ریال11:09:24
147.094 ریال10:36:23
147.189 ریال9:57:23
147.212 ریال9:21:20
147.227 ریال8:36:19
147.216 ریال8:18:19
147.223 ریال7:30:22
147.234 ریال6:57:16
147.246 ریال5:39:17
147.3 ریال5:06:14
147.28 ریال4:54:15
147.347 ریال4:36:14
147.282 ریال4:30:17
147.232 ریال3:48:14
147.112 ریال3:15:14
147.113 ریال3:06:12
147.117 ریال2:45:13
147.192 ریال1:57:12
147.116 ریال1:24:11
147.138 ریال1:15:11
نظرات