شاخص یاب

پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:144.66
  • بالاترین قیمت روز:144.66
  • پایین ترین قیمت روز:144.082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:144.13
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:144.071
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.589

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
144.66 ریال12:00:19
144.501 ریال10:57:12
144.391 ریال9:51:12
144.437 ریال8:45:15
144.37 ریال7:39:11
144.364 ریال6:36:12
144.342 ریال5:30:15
144.27 ریال4:30:15
144.082 ریال3:24:11
144.099 ریال2:24:11
144.15 ریال1:18:11
144.13 ریال0:21:10
نظرات